Kisújság-olvasók figyelmébe!

           Még megvásárolható a: GYERGYÓI KISÚJSÁG ÉVKÖNYV 2004.
           A Gyergyói Kisújság szerkesztôsége lehetôséget biztosít arra, hogy a lapunkat ismerô, távolba szakadat gyergyóiak (és nemcsak) megrendelhessék a Gyergyói Kisújság 2003-as évkönyvét.
           Megrendeléseket az alábbi címeken (e-mail cím, postai cím), illetve telefonszámon fogadunk:
           e-mail: kisujsag@nextra.ro
           tel.: 004-0266-364.941
           Postai cím: 535500 Gheorgheni, jud. Harghita, p-ta Libertătii nr. 22., Romania
           Az évkönyv ára: 2 USD + postaköltség
           A Gyergyói Kisújság lehetôséget biztosít arra is, hogy elôfizessenek a lapra mindazok, akik eddig csak internetes formában fértek hozzá kedvenc heti olvasnivalójukhoz.
           A világ bármely pontján élô Kisújság-olvasók a fenti címeken, illetve telefonszámon fizethetnek elô lapunkra.
Gyergyói Kisújság ügyfélszolgálat
Ostor és méreg

           Igaz, hogy maga az élet nem egy olimpiai szám, de mint sportág, joggal benevezhetne egy mindörökké tartó, végtelen világbajnokságra. Akárcsak a sportolókról, az életrôl is elmondható, hogy van jó élet, rossz élet, és közepes élet. Van, aki sportot űz a fényűzésbôl, más a túlélés bajnoka, míg megint más a középátlag vonalon teljesít szerényen, és váltig állítja: a részvétel a fontos, nem a gyôzelem. Sôt, az eredménytôl függetlenül a cél a minél hosszabb jelenlét az Életkupa mérkôzésein. Azt mondják, hogy ezidáig Matuzsálem volt a legsikeresebb.
           OstobA urat még a legjobb indulattal sem lehet kategorizálni. Mint a neve is elárulja, ô egy A-kategóriás életparazita, aki önálló életre képtelen. Élete a mindenkori munkaadójától függ. Parancsra teljesít. Most éppen újságíró, de ugyanúgy lehetne bérgyilkos, detektív, udvari bolond, esetleg kanász, mert botja az van neki, és sosem válik meg tôle.
           Több tulajdonság büszke tulajdonosa. Például csökönyös, mint a szamár. Teherbíró, mint egy öszvér. Kitartó, mint egy buldog. Gerinctelen, mint a csupaszcsiga. Ragaszkodó, mint egy tetű… Na, elég lesz! Nem akarom az egész állatvilágot felsorolni.
           OstobA úr tetű hajlama, csak addig aktív, amíg megéri. Amúgy nem a hűségesek táborába tartozik. Talán a szabadúszó vérszívó név fejezi ki igazán karakterét, s mint ilyennek, nincs hovatartozása. Nem érdekli a közösség, a haza, a nemzet, a becsület, a tisztesség, a szülôföld, az igazság. Ezek a fogalmak környezetidegenek számára. Mint már említettem: parancsra teljesít. Mindegy, mit. A közelmúltban például egy közösségét képviselô politikust kellett lejáratnia. Nem sikerült neki, pedig mindent elkövetett az ügy érdekében, s habár már kifutott a határidôbôl, azért tovább folytatja ócsároló kampányát. Nem tud veszíteni, s tehetetlen dühében mindent megtesz, hogy valamilyen formában bosszút álljon, hogy ártson. Így OstobA úr akaratlanul is, de bepörgött. Neki megállt az idô. Ô leragadt a nagy megmérettetésnél. Egy idôbuborék szippantotta magába, és az állandó bosszúállási vágy kárhozatára ítéltetett. Nincs éjjele, se nappala. Hű janicsárként csak azon töri a fejét, hogyan tudna felülkerekedni. Hogy kin? Lényegében önmagán. Ostobaságán, kishitűségén, kapzsiságán, és nem utolsósorban hiúságán. Nehéz leszoknia a vállonveregetésekrôl: Jó kutya! – szokta mondani a gazdi.
           OstobA úr az ellentétek hálójába gabalyodott. Nem vette észre, hogy szitokáradata űtközik munkaadójának jól megfizetett politikai nézetével, s már felsôbb szinteken is kezdik ráncolni a homlokukat. Valahogy nem helyeslik az ilyenfajta magatartást most, mikor együtt kellene felkapaszkodni a hazafelé tartó autóbuszra. Megtörténhet, hogy hoppon maradnak OstobA úrék. Lemaradhatnak a kéjutazásról, s akkor majd állhatnak ki stoppolni. Az kérdéses, hogy valaki felveszi-e ôket. Most úgy tűnik, hagyják, hogy jó mélyre ássák magukat. Ha kész a gödör, könnyebb a temetés.
           Addig azonban még érezhetô a tehetetlen düh és a meg nem emésztett vereség kénszaga. OstobA úr pedig tovább kaparja kínsorait. Muszáj neki. A szolgálat, az szolgálat. Meg kell élni valamibôl. OstobA úr még nem kapott parancsot rá, hogy kuss! Azonban lehet, hogy ösztönei segítségére sietnek, és egy másik donort keres magának, amíg nem késô. Vagy már igen?
Ábrahám Imre

Hivatali hírek

           * Budapesten, Lipótváros ünnepén töltötte hétvégéjét Pap József polgármester, Fejér László hivatali alkalmazott, két tanácsos és két rendôr. Tesvérvárosunk ünnepén egy asztalnál ültek a krakkói, berlini és prágai testvérküldöttségekkel, ám hazatérve nem számolhattak be nagy megegyezésrôl, közös tervezgetésrôl.
           * Itthon sem történtek nagy elôrelépések például a dán fűtésrendszer ügyében. A dán küldöttség még nem érkezett meg városunkba, az átvétel is késlekedik, s az alpolgármester nem cáfolta, hogy vannak tervezési, építési hiányosságai a kazánháznak, a folyékony üzemanyaggal működtetendô kisebb kazán még ki sem volt próbálva. Az elmúlt napokban ennek ellenére volt fűtés a Forradalom negyedben, viszont a D. tömbház lakóitól érdeklôdve kiderült, tegnap langyos, ma délelôtt hideg, este langyos volt minden fűtôtest.
           * Újra letettük igénylésünket egy sportcsarnokra. Mint tudjuk, az idénre beígért sportcsarnok terve meghiúsult, így csak arra van némi esélyünk, hogy tavaszra biztosítsa a kormány az építkezéshez szükséges pénzösszeget.
           * Október 18-ra kellett volna befejezôdjön az építkezés a Támasz-klubnál, ám még nem látszik a munka vége. Az építô cég áprilisig kért haladékot, mellyel nem ért egyet városunk elsô embere.
B. K.

Tájékoztattak a Nemzeti Parkról

           Szerdán délelôtt tartott sajtótájékoztatót a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatója, Butnar Cosmin, a marosfôi igazgatóság székházában. Az igazgató a 2004-es év fontosabb megvalósításairól, tevékenységérôl és terveikrôl számolt be. Mint megtudtuk, az igazgatóság a Hargita Megyei Erdészeti Igazgatóság alegységeként működik. A Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park a Hagymás-hegységben a Keleti Kárpátok központi masszívumában található, Románia észak-kelet-középponti régiójában, Hargita és Neamţ megyékben. A Nemzeti Park területe 6575 hektár (erdôs terület), a domborzat magassága 670 méter és 1792 méter között változik. Megközelíteni a 12C jelzésű országúton lehet, amely összeköti Gyergyószentmiklóst Békás várossal, valamint a 12-es országúton Balánbánya felôl. A Nemzeti Park területének hetven-nyolc százaléka szigorúan védett terület. A Nemzeti Parkban található turisztikai látványosságokat, növény- és állatvilágot bemutató képsorozatokat láthattunk kivetítôn. A növényvilágot mintegy 1050 faj alkotja: havasi gyopár, kisasszonypapucs, bíborka stb. Az állatvilágot egy jól felépített táplákozási piramis jellemez, medve, farkas, zerge, szarvas stb. Az igazgató kihangsúlyozta, hogy segítséget kaptak a Viridis Kft-tôl és a Naturland Alapítványtól. A Viridis Kft. a Gyilkos-tó környékét tartja rendben, padokat, szeméttárolókat helyezett el, melyeket rendszeresen ürítenek. A Dancurás Hegyimentô Egyesület tagjai a turistaútvonalak jelzésit festették újra. A Nemzeti Park igazgatósága jelzôtáblákat helyezett el, és egy információs iroda kialakításán is dolgozik. Az igazgató beszámolója után kérdések is hangzottak el, a tó feltöltôdésének káros hatásairól, a havasi gyopár korlátlan szedésérôl, az alagút kapcsán a teherforgalom beindulásáról, a nagy méreteket öltött fakitermelésrôl, kanalizálás hiányáról. Elhangzott az is, hogy a Nemzeti Park igatóságának jogában áll a kihágásokat büntetni, és a bírságok többszörösei a máshol alkalmazott összegeknek, hiszen nemzeti parkról van szó. Stoia Sabina – a Hargita Megyei Erdészeti Igazgatóság részérôl elmondta, hogy a következô évben nagyobb összegbôl tudnak majd gazdálkodni.
B. T. I.

Járni jár, csak nem jut

           Akciót hirdetett az egészségügyi minisztérium: oltást ad influenza ellen teljesen ingyen bizonyos rászoruló betegeknek. Mediatizálta is az akciót, a családorvosok össze kellett írják, hány betegük jogosult az ingyenvakcinára. Aztán következett a leosztás. Az elsô adag rendelôkként nem haladta meg a harmincat, aztán még küldtek. Akad családorvos, aki úgy gondolja, elég az oltóanyag, mert nem minden jogosult adatja be, de van, aki keveseli a mennyiséget, hiszen a jogosultak számítanak rá, és nem értik, miért kértek kimutatást, ha úgysem küldtek eleget.
           Dr. Simon Alpár hozzávetôleg felét kapta az igényelt influenza elleni oltásoknak. De mint mondta, az ô betegeinek elegendô lesz az ötven adag, mert sokan nem igénylik, habár járna nekik. Hozzátette: Tavaly is maradt meg oltóanyag.
           Dr. Kovács Géza igényelt 280-at, kapott 89-et, amelybôl kettô a rendelôorvost, tehát ôt, illetve asszisztensét illeti meg. Nem érti, miért kellett az akciót mediatizálni ilyen nagyon, hogyha nem kapják meg az igényelt mennyiséget. Az elsô adagból nem is tett félre, tehát a neki járó oltóanyagot is jogosult betegének adta. Igaz, van, aki visszautasítja majd az oltást, nem kér belôle, de akkor is sokkal kevesebb van, mint amennyien jogosultak rá. Ráadásul azt híresztelték, azért nincs elegendô, mert kalap alatt eladja a családorvos. Ez nem így van, hiszen minden beteg, aki beoltatja magát az ingyenszerbôl, két helyen is alá kell írja a papírost, tehát az illetékesek követhetik, ki és mikor kapott ingyenoltást. Továbbá azt is kifogásolja dr. Kovács Géza, hogy a kategóriák sora nem teljes, hiszen a feljogosítottak között nem szerepelnek a közösségbe járó gyermekek, a pedagógusaik, a éttermekben dolgozók, a kiszolgálók stb., akik tényleg ki vannak téve a fertôzésnek. Arról is szólt, hogy ô egyáltalán nem hibáztatja a Tisztiorvosi Szolgálatot, hiszen ôk is csak annyit oszthattak szét, amennyit fenntrôl kaptak. Végezetül pedig elmondta, lehet kapni vakcinát a gyógyszertárakban, egy adag 260 000 lej, és hozzátette, az oltás nem vértez fel senkit a hűlés, torokfájás ellen, csak az influenzát tartja távol. Tehát nem azt jelenti, hogy aki beoltatja magát, mezítláb járkálhat a hóban, vagy éppenséggel megehet egymás után tíz fagyit.
           Dr. Katona Mária Katalint is megkérdeztük. 200-at igényelt, 85-öt kapott a rendelô az ingyenoltásból. Kedden, november 16-án kapta az utolsó húszat. S még a korábban kapottból volt tíz. Mennek, igénylik az ingyenoltást a betegek, nem utasítják vissza. S akinek nem jut, habár jogosult, az meg kell, hogy vásárolja, hogyha fel akarja magát vértezni, mondta.
           A védôoltás leosztása a Járványtani osztály feladatköre volt. Dr. Lázár Cecíliát, kérdeztük a csíkszeredai Járványtani osztálytól, aki elmondta, a gyergyói zóna családorvosi rendelôi immár megkapták a második rend oltóanyagot is. Arányosan osztották szét a rendelôknek az influenza elleni oltásokat, ami nem azt jelenti, hogy az igényelt mennyiséget el tudták küldeni. Amennyiben újabb küldeményt kapnak, biztos, hogy azt is szétosztják majd. Azt is elmondta kérdésünkre, hogy panasz van állandóan arra, hogy kevés az oltóanyag, de ôk sem kaptak eleget.
           Akció van, ingyenoltás jár tehát bizonyos nyilvántartott betegeknek. Hogy nem jut? Mihamarabb keressék fel a jogosult betegek a családorvosokat, mert szűkében az oltóanyag, különben zsebük bánja, mert 260 ezer lej a patikában az oltóanyag.
K-T. Gy.

Nyugdíjasok figyelmébe

           Azon nyugdíjasok, akik 2001. április elseje elôtt mentek nyugdíjba, egy kérdôívet kaptak. A kérdôívek kiküldése folyamatosan történik, így azon nyugdíjasok is, akik ezidáig még nem kaptak, hamarosan átvehetik. A kérdôív hátoldalát kell kitölteni, illetve két kérdésre válaszonlni, X-elni, és rá kell írni a személyazonossági igazolványban feltüntetett személyi számot. Ezen adatok a nyugdíj értékének újraszámolásához szükségesek; megyénkben közel hatvanezer személyt érint. A gyergyószentmiklósiak űrlapjait a gyergyószentmiklósi Nyugdíjasok Önsegélyzô Pénztáránál, munkanapokon reggel nyolc órától, a környezô falvakon pedig a Nyugdíjasok Önsegélyzô Pénztárának munkatársai gyűjtik be. A leadásra nincs határidô, de remélik, december közepéig sikerül mindenkinek leadnia a kitöltött űrlapokat, tájékoztatott Bán Katalin, a Megyei Nyugdíj Pénztár aligazgatónôje.
B. T. I.

Delfinjárás Gyergyóban is

           Kevesen vannak azok, kiknek havi jövedelmébôl mindenre futja, s kijelenthetik, nem tudják mi az, hogy pénzszűke. Az emberek nagy többségének bizony, fejfájást okoz a közköltség kifizetése, a mindennapi elôteremtése, s gondolni sem mernek arra, hogy havi keresetükbôl spóroljanak, autóról, családi házról álmodozzanak. Persze, hogy jól jön az ajánlat, mely azzal kecsegtet, hogy egy befektetett összeg hússzorosát is megkereshetik. A varázsszó: Delfin.
           A siker útja
           A Delphin International név után kutatva kiderül, nem akármilyen vállalkozásról van szó. Az áru, mely megvásárolható, egy négy részbôl álló kurzus, A siker útja című könyv. Ennek értéke a 2300 euró, amit be kell fektetni, s mely sokszorosát hozza vissza, ha újabb embereket gyôz meg a befektetô arról, hogy be kell állni a körbe. Pusztán egy személy meggyôzését követôen 540 euró üti a delfin markát. De ha a meggyôzött is meggyôz valakit, abból is leesik emberünknek egy summa, úgy 360 euró. Így tudja feltornázni magát a „vállalkozó” akár 46 000 euróra is, miközben a piramisban egyre fennebb jut az illetô. S van itt még egyéb is: egy tréning, mely tíz „tanórából” áll, s mely egy bécsi „továbbképzés”, melynek csupán az útiköltségét kell kifizetnie a vállalkozónak.
           Delfinek közt
           Így elsô hallásra nem is hangzana rosszul ez a kereseti lehetôség... csakhogy társul ehhez még néhány részletecske. Mint például az, hogy elsô alkalommal, amikor az újoncot „mentora” elviszi a delfinesek közé, csodás csapatban találja magát. Öltönyös férfiak, tip-top asszonyságok között lesz a helye, ahol megtudja, a delfines a nap minden szakában jó reggelt köszön, az ébredés ideje kezdôdik el számára, a szabadság, az anyagi függetlenség korszaka. Az öt részbôl álló elsô bemutatót húszperces szünetek választják el egymástól, mikoris egy titoktartási szerzôdést íratnak alá a friss vendégekkel. Aki a következô részre is be kíván menni, alá kell írja, hogy semmit nem mond el az ott hallottakból a kívülállóknak, különben 10 000 euró lesz a büntetése. Hogy mire ez a titoktartás, azt csak találgatni lehet, de tény, hogy az információk nem maradtak a négy fal között, s bizony, cikkeznek delfinékrôl az újságok.
           Egy újabb Caritas?
           Emlékeznek még a Stoica-féle kolozsvári Caritasra? Ott a befektetett összeg nyolcszorosát kapta vissza az ember, amit újra befektethetett, megint jött a nyolcszoros jövedelem. Egy ideig. Utána bebukott, s bizony, olyan is volt, kinek háza, családja ment rá az üzletre. Kolozsváron még emberi életet is követelt a Caritas: bánatában öngyilkos lett az egyik vesztes.
           Az országos lapok most ehhez a piramisjátékhoz hasonlítják a Delphin Internationalt, de hasonlatként egyéb piramisjátékok nevét is sorolják: Lona Prodimpex, Gerald, Cosmeticon, Dynamic Club Elite...
           A delfinekrôl is sokat olvashatunk: néhány fejes ellen többen tettek feljelentést, a temesvári rendôrség kivizsgálást indított ellenük. Buziásfürdôn is tartanak rendezvényeket, melyeket az írott sajtó néhol csak szeánszként emleget. Olvashatjuk: „A Romániai Directmarketing Egyesület máris közölte, a Delphin tevékenykedése nem felel meg az árukat közvetlenül eladó láncok etikai kódexe és a 650/2002. törvény elôírásainak, s emiatt senkinek sem ajánlja a részvételt.”
           Gyergyói delfinek
           A Gyergyói-medencébe is begyűrűzött ezen üzletág, s információink szerint nem tíz-húsz gyergyói állt be a körbe – mondhatnánk törekszik felfelé a piramisban. A meggazdagodást ily módon remélôk nagyon meggyôzôek, biztosak benne, vannak olyanok, akiket be lehet szervezni, s ez által pénzt keresni, sokat, rengeteget. Már csak a tréning is megéri, na meg a bécsi út – vélik egyesek. Nem kevés azok száma sem, akik elmentek a bemutatóra, de úgy döntöttek, nem állnak be a körbe még akkor sem, ha mentoruk felajánlotta, ha nincs meg a 2300 eurójuk a belépéshez, szívesen meghitelezi, akik nem forgatják fejükbe, hogy garanciába tegyék házukat az üzlet érdekében.
           Köztünk vannak tehát a delfinek, építik az üzletet, embereket gyôznek meg e vállalkozás eredményességérôl. A Gyergyói Kisújságnak nem áll szándékában sem biztatni, sem lebeszélni senkit a delfineskedésrôl, viszont arra óvva intjük, jól gondolkodjanak el, mielôtt döntenek, hogy delfinesek lesznek.
Balázs Katalin

A Polgári Szövetség rendezvényei

           Polgári est jelöltekkel
           Kivételesen nem a gyergyószentmiklósi székházban, hanem a Salamon Ernô Gimnázium dísztermében került sor a Magyar Polgári Szövetség csütörtöki, Polgári estjére. Már a felvezetôben is érzékeltette a Gyergyószéki elnök, Vadász-Szatmári István félelmeiket: lesz-e autonómia, lesz-e kettôs állampolgárság, azaz a magyarországi testvéreink elfogadnak-e testvérükként.
           Dr. Csapó József részletesen kitért arra, miért nem indulhat a Magyar Polgári Szövetség saját listán, hogyan gáncsolták el többedszerre, és miért fogadta el ô is a baráti jobbot az AP-tôl, miért bízik Smaranda Enache pártjában, miért hisz az AP-seknek, mikor kijelentik, támogatják az autonómia-törekvést. Csapó József az autonómia statútum tervezet elkészítôje kijelentette: az RMDSZ-ben senki sincs, aki az autonómia ügyét felvállalta „én pedig tizennégy éve ezért élek, elvi kérdés számomra, hogy szolgálhatom ezt a közösséget. Elértük azt, hogy román párt ad helyet magyar szervezetnek, hogy harcoljon a Székelyföldért. Be kell jutnunk a parlamentbe, hogy legyen, aki benyújtsa, legyen, aki megvédje az autonómia-statútumot, de ígérjük, soha nem leszünk renegátok!”
           Sorra mutatkoztak be a Hargita megyei jelöltek, így Árus Zsolt és Buzás Georgeta szenátorjelölt, Nagy Mária Terézia (akit a Német Demokrata Fórum miatt a helyhatósági választások óta zaklatnak), Rusz Sándor és Antal Bacsó Sándor. Elmondták, elég volt az egypártrendszerbôl, igazi magyar képviseletet kínálnak.
           A bemutatkozást kérdezz-fe- lelek követte, majd azt is megtudhattuk Csapó József szenátorjelölttôl, miért nevezik neptunosnak az RMDSZ-t, hogyan egyezett meg Neptunon a román kormány és az erdélyi magyarság képviselôi.
           A rendezvény végén a területi elnök felszólította a jelenlévôket, írják alá azt a levelet, melyet a magyarországi testvérvárosoknak címeznek kérve, szavazzanak igennel a kettôs állampolgárságra.
           Történelem Fô utca
           Homonyik Sándor, Sasvári Sándor, Szabó Csilla és Beregszászi Olga elôadóművészeken túl a keddi rendezvényen jelen volt Szász Jenô Székelyudvarhely polgármestere, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, valamint több AP-jelölt is. A dalok között, közel hatszáz érdeklôdô elôtt jutott alkalom a bemutatkozásra, a buzdításra, hogy menjenek el a gyergyóiak szavazni, s mérlegeljenek a tulipán és fenyô között.
           Szász Jenô az AP plakátját mutatta, elmondva, a sorsszerűség és gondviselés műve, hogy az AP jele minket, székelyeket képvisel. Két szín van rajta: kék és sárga – a székelység színei. Az AP nem csak Acţiunea Populară lehet, hanem Autonómia Program vagy Autonomisták Pártja is, a félkörben ívelô hét csillag pedig miért ne jelképezné a hét székely széket? Végezetül pedig hozzátette: „Hiszem, hogy van magyar feltámadás!”
           E rendezvényre meghívott volt Bayer Zsolt is, aki maga helyett egy levelet küldött:
           Levél Bayer Zsolt magyarországi újságírótól Árus Zsolt alelnök úrnak
           Tisztelt Alelnök úr, Kedves Zsolt, gyergyószentmiklósi barátaim!
           Választásra készülünk – ti is, mi is. S mi, odahaza, az elmúlt tizenöt év legfontosabb kérdésében a határokon túlra szakadt magyar testvéreink állampolgársága ügyében fogunk dönteni. Mivel odahaza lélekkufárok kormányoznak éppen, akik rôffel mérik az emberi sorsokat, lelkeket, így kénytelen voltam hazamenni kis idôre, hogy odahaza kampányoljak. Azért, hogy meg ne essék a csúfság, s esetleg ne akadjon az anyarországban kétmillió tisztességes magyar, aki visszaadja nektek azt, ami a legtermészetesebb jussotok. Ma tehát otthon vagyok veletek – de jövô héten visszajövök, s akkor személyesen is találkozhatunk. Addig is: Isten áldjon mindnyájatokat! és adjatok nekünk erôt.
           Hajrá magyarok, hajrá Erdély, hajrá székelység, hajrá erdélyi magyar autonómia, hajrá kettôs állampolgárság, hajrá Magyar Polgári Szövetség!

MPSZ-hírek

           Az autonómiáról
           A Magyar Polgári Szövetség megalakulása óta zászlajára tűzte az autonómia ügyét, s azóta következetesen cselekszik is érte. Ezt bizonyítja az, hogy szerepet vállalt a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakításában, a különféle autonómia-statútumok kidolgozásában és parlament elé terjesztésében, most pedig a helyi népszavazások megszervezésében. Jellemzô módon az RMDSZ (habár a programjában szerepel) nyolc éve semmit nem tett ugyanezen ügyért, most pedig, kampányban (miután felmérték, hogy a romániai magyarságban nagy az igény az autonómia iránt), folyamatosan az autonómiáról beszélnek. Úgy gondoljuk, hogy a választóknak joguk van tudni, hogy ki, mit ért az autonómián, mit tett és mit szándékszik tenni érte, ezért nyílt vitára hívjuk az RMDSZ képviselô- és szenátorjelöltjeit, hogy a nagy nyilvánosság elôtt vitassuk meg ezt a kérdést. Felhívjuk a gyergyói rádió- és tévéadókat, hogy adjanak helyet ezeknek a vitáknak, azért, hogy a választók valóban tájékozottan járulhassanak az urnák elé a hónap végén.
           A kettôs állampolgárságról
           A romániai magyarok számára másik sarkalatos kérdés a tôlük, illetve szüleiktôl egykor elvett magyar állampolgárság visszaszerzése, a nemzet határok feletti békés egyesítése. Köztudott, hogy december ötödikén errôl a kérdésrôl népszavazás lesz Magyarországon. A Magyar Polgári Szövetség Gyergyószéki Szervezete ezzel kapcsolatban egy felhívást fogalmazott meg a medence testvértelepülései felé. Felkérünk mindenkit, aki számára ez a kérdés fontos, hogy ezt a felhívást lássa el kézjegyével. Ezt megteheti a kampányrendezvényeinken, illetve munkanapokon a Szövetség székházában. Tekintettel arra, hogy össznemzeti ügyrôl van szó, elvárjuk, hogy a gyergyói RMDSZ-szervezetek is írják alá a felhívást, illetve vállaljanak szerepet annak a testvértelepülésekhez való eljuttatásában.

MPSZ-kampánynaptár

           November 19. 19 óra: Lakossági fórum, Szárhegy, Kultúrház
           November 21. 12 óra: Lakossági fórum,Csomafalva, Köllô Miklós iskola
           17 óra: Bayer Zsolt, Ditró, Idôsek Klubja
           20 óra: Bayer Zsolt, Gyergyószentmiklós, Salamon Ernô Gimnázium
           November 22. 17 óra: Lakossági fórum, Gyergyószentmiklós (Felszeg)
           November 23. 17 óra: Lakossági fórum, Borzont, Gaál Tamás Általános Iskola
           November 24. 17 óra: Lakossági fórum, Gyergyószentmiklós (Alszeg)
           November 25. 17 óra: Lakossági fórum, Alfalu, Galéria

Ezt is kifogtuk

           Gondolom, sokan átérzik a legutóbbi vezércikk szerzôjének aggodalmát. Megoldás? Nem látom. És az a baj, hogy a „nagy elmék” se. Mert a Roosevelt-ek és a Churchill-ok is csak a térképet nézték. Nem a nagyapáink arcát. A tanügyünk vezére biztos nem szagolt gázolajos padlójú osztálytermet, a katedra mellôl. Az anyaország döntéshozóinak sem vágták még a szemébe, hogy „bozgor”. Esetleg ôk címkézték szôrösnyelvű oláhnak valamelyik ott szerencsét próbáló földinket. És itt a bibi. Még mindig hiányzik belôlünk a nyugodtság érzése, hogy jó kezekben van a karmesteri pálca! Héthatáron innen és túl.
           De szavazás meg kinevezés „eredményei” ôk. És nehéz belélátni valakibe. Még az élettárs-választást is elvétik sokan. Pedig abban mindenki ász. Hát a magas politika! Életünk sok-sok területének bukatója ez.
           Például a nyár elején ért az utóbbi idôk egyik legfölháborítóbb tévéhíre. Egy ókirályságbeli bíró frissen fölserdült csemetéje sorozatosan szembe kerül a törvénnyel! A legutóbbi hôstett egy taxisofôr megalázása volt. S a híradás szerint nem elôször mocorognak ôkivagyiságában hasonló indulatok.
           Na most a bejátszott jelenetek egy magán uralkodni nem tudó és nem is akaró, a mindenki semmibe vevését a világ legtermészetesebb adományának tartó ifjú gazembert loccsintanak elénk. Akinek semmi keresnivalója nem volna egy rendezett emberi társadalomban.
           De nálunk ez már csak így „természetes”. Megszoktuk. Megszoktuk?! A fenét! Ezt nem lehet megszokni. Még eltűrni sem volna szabad. Csak a határozott föllépésre még nem nôtt be a fejünk lágya. Ám a minden semmiségért kiboruló egyének helye nem az utcán, az emberek között van. Hogy ott gátlástalanul garázdálkodhassanak. Ami nekik társadalmi helyzetüknél fogva, szerintük kijár.
           Hanem egy összkomfortos elmegyógyintézet zárt osztályán. Vagy a börtöncellában. És jó sokáig kelljen várjanak valami kegyelmezésre.
           Ehelyett? MInden szenzáció három napig tart alapon, hamarosan ott folytathatják, ahol abbahagyták. A gyôztes gôgös vigyorával szép metszésű ajkukon. Talán meg sem érdemelné egy ilyen ösztönlény, hogy nyilvánosan szót vesztegessünk rá. De a dolog bennünket is érint. Ez a szomorú.
           És még inkább, hogy a bíró úrnak semmi de semmi bántódása nem esik drágalátós fia „nemes” tettei miatt. Hisz nem ô követte el a bűntényeket. Pedig egy nyilvánvaló: az ipse cseppet sem ért a gyermekneveléshez! De bennünket nevelni akar! Komoly döntési joggal van fölruházva. Bizonyos helyzetekben emberek sorsa függ tôle! És ez minálunk helyénvaló, elfogadott.
           Nos, egyáltalán nem kéne helyénvalónak lennie! Egy ilyen hiányos adottságokkal „megáldott” alak nekem ne ítélkezzen mások fölött! Egyszer rendezze le ezt a kis affért odahaza, a „békés” otthonában. Lehetôleg valami csendes, távoli esztena kunyhója elôtt. A göcsös juhászbotjára támaszkodva. És még akkor is aggódnék a falu gazdáiért. Hogy kire bízták a juhaikat!
           Külön birizgál a „bíró” név meghurcolása. Ha kisbetűvel, ha naggyal!
           Kétkulacsos, csereberében jártas hadastyánok és szipirtyók akarnak hát irányítani? És ráadásul a mi helyeslô rábólintásunk jogán? Ej, azt a céda csörgettyűjét ennek a szakadt csuhás caklipaklinak! Ennek a korhadt csuszából összetákolt elefántcsont-toronynak! Hát nem érdemlünk annyit, hogy józan, hozzáértô, C jogosítvánnyal rendelkezô buszsofôr markolja azt a kormánykereket, amely mögött mi is ott zötykölôdünk az élet kátyús „sztrádáin”? Ez így nincs jól! Nem volna szabad eltűrnünk. Erre nem elég bölcsen rámondani: Ezt is kifogtuk! Ennél valamivel több kellene már végre kiteljen tôlünk. Legalább a nyílt állásfoglalás. Ha gondolják ...
Bíró László

Közlemény

           A DUNA Televízió RMDSZ által delegált kurátorainak felhívásáról
           A Bocskai Szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült a Kuratórium RMDSZ által delegált kurátorai, név szerint Marosi Barna, Kántor Lajos, Vetési László és Gálfalvi György közleményérôl, amelyben kérték, a DUNA Televízió „mindent rendeljen alá” annak, hogy az RMDSZ ismét bejusson a román parlamentbe. A pártállami idôket idézô közlemény álláspontunk szerint merénylet a sajtószabadság, a közszolgálatiság és média-semlegesség ellen. Súlyosságát jellemzi, hogy épp azok a személyek követték el, akiktôl a nézôk, elsôsorban a határainkon túli magyarság joggal elvárja, éberen ôrködjenek a törvényesség, a kiegyensúlyozottság és semlegesség felett. Ezzel szemben azt kérték, hogy a Duna Televízió „mindent rendeljen alá” egy pártként működô, de magát érdekvédelmi szervezetnek aposztrofáló politikai alakulatnak. Nemes egyszerűséggel: alakuljon pártmédiummá! Úgy ítéljük meg, szereptévesztésük miatt a közlemény aláíróival szemben oly mértékű a bizalomvesztés, hogy méltatlanokká váltak tisztségük betöltésére. Ezért felszólítjuk ôket, vonják le a megfelelô következtetéseket és haladéktalanul mondjanak le tisztségükrôl. Budapest 2004. november 11.
Dr. Kreczinger István, elnök

Értekezlet a vidékért

           Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Romániai Magyar Közgazdászok Társaságának közgazdasági szekciója tudományos értekezletet és könyvbemutatót tartott az elmúlt héten. Mint a meghívóban is olvashattuk, olyan erdélyi tudósok érkeztek ezen rendezvényre, akik tudományos kutatásaikkal a Székelyföld megmaradását szolgálják. Amint a szervezôk, elôadók elmondták, fôként az Európai Unióhoz való közeledésrôl kell szót ejteni, hisz nem mindennapi megpróbáltatás elé állítja a változás a falvakat.
           Somai József, az Erdélyi Magyar Közgazdász Társulat elnöke az erdélyi falu megmaradási esélyeit latolgatta. Amint lapunknak elmondta: „Mi, a közgadász társaság úgy tekintjük, hogy a falu helyzete ma kritikus állapotban van, éppen ezért szükséges egy komoly összefogás minden területrôl ahhoz, hogy az európai csatlakozást megelôzôen a falu beinduljon, különben nagy problémákkal fogja szembe találni magát, nagy veszteségek fogják érni. Állítjuk, hogy nagyon fontos a történelmi hagyományok ápolása, nagyon fontos az iskola, a nyelv ápolása, viszont az itt maradás, az itthon maradás kulcsa a gazdasági elôrelépés, különben a fiatal nem találja meg a célját, nincs, amiért itt maradjon. A huszonnegyedik órában vagyunk, ez az utolsó alkalom, hogy mentsük a falu helyzetét.”
           Drd. Györfy Lehel, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági tanszékén asszisztens, ô a regionális munkatermelékenységi különbségekrôl beszélt az átmenet idôszakában. A regionális munkatermelékenység kapcsán Hargita Kovászna megyét is kiemelte egy tanulmányában, melyben makrogazdasági szintrôl nézve tárul elénk a régiók helyzete. „A tanulmányom során a vidék ruralitását, vidékszerűségét támasztottam alá, mint viszonylag nagy gyengeséget, mert a lakosság nagy része mezôgazdasággal foglalkozik, ami munkatermelékenység szempontjából elmarad az országos átlagtól. Arra kellene koncentrálni, hogy vidéki környezetben egy fejlesztési stratégia kidolgozására kerüljön sor, mely nem csak a mezôgazdaságon alapszik, hanem alternatív jövedelemforrásokat biztosít a lakosságnak.”
           Gál Sándor bankigazgató, az RMKT helyi fiókjának elnöke társszervezôként, pénzügyi szakemberként úgy látja, a meglévô cégek, vállalkozások megerôsítésére kell törekedni. „Ebben nagy felelôssége van a bankintézményeknek, a helyi tanácsoknak is. Sok rendezvényre van szükség annak érdekében, hogy a vállalkozókat felkészítsük a csatlakozásra, mert az nem lesz egyszerű dolog. Meg kell értetni a vállalkozókkal, hogy a szakemberek, közgazdászok igénybevétele most nagy fontosságú, tehát nyitni kell.”
           Dr. Garda Dezsô, a rendezvény fôszervezôje eredményesnek tekinti a rendezvényt: „Ezt a rendezvényt azzal a céllal szerveztük, hogy a székelység megmaradásának esélyeit taglaljuk, a közgazdaság illetve a szociológia módszerével. Eredményesnek tartom a rendezvényt, hiszen az elôadások bemutatták közösségünk megmaradásának perspektíváit, ugyanakkor egy nagyon szakszerű helyzetjelentést is hallhattunk Székelyföld és ezen belül a Gyergyói-medence helyzetérôl. Természetesen lesz folytatása, és bízom abban, hogy megfelelôképpen fogja a politka is szolgálni a tudományos szinten megfogalmazott elvárásokat.”
B. K.

Eszterünk
Megkóstoltam a virágföldet

           Kicsit köhencsélek, de ez normális, a sok-sok lerakódás el kell hagyja a légcsövemet. Szirupot is iszogatok, nem Pătlăginát, nem, azt nem szeretem, hanem a kézdivásárhelyi mama bodzaszirupját. Délelôtt zenélgetek a telefonommal, anyu már unja, s azt hiszem idegesíti is az éleshangú készülékem, de ez egy ilyen játék. Röfivel alszom egy ideje, azt hiszem, ez a kiválasztott játékom. Igaz, mostanság a cipôhordozással töltöm az idôt. Egész nap sétáltatom a lábbeliket. Ez azt hiszem örökletes dolog, mert az unokatestvérem is, aki három hónappal nagyobb, mint én, pontosan három hónapja teszi-veszi a cipôket. Újabban, ha anyu nem teljesíti kívánságomat azonnal, akkor úúú-zom. Mindig tele van a két kezem, s ha újabb érdekességet pillantok meg a földön, egyik kezembôl kiengedem a már meghordozott játékot, s felveszem az újat. Most már nem eszem, nézegetem a könyveket, ujjal rá tudok mutatni az állatok képére, tudom, hogy hol csücsül a nyuszika, tudjátok, a tenyeremben. Voltunk Kézdivásárhelyen, nagymamánál. Ott tanultam meg, hogy az ágyam nem csak alvásra jó, körbe lehet menni, s jöttem-mentem. Egyedül már lépek a földön is kettôt-hármat, de csak akkor, ha hívnak, s csak addig, amíg észreveszem, hogy semmi segítség. Amúgy járókázgatok. A múltkor is, amikor anyuék vacsoráztak, jöttem-mentem a járókával, bekaptam egy katonát, s tovább gördültem. Egyszer csak anyuéknak feltűnt, hogy soká elmaradok, nem érkezem a katonáért. Mondjuk, én nem maradtam élelem nélkül, mert eszegettem ügyesen a virágföldet. Hát ha már a virág levelét nem szabad kóstolgatni, mert megtiltották, kipróbáltam a földet. Csupa maszat voltam már, amikor felfedezték, mit peszterkedem. Kimosták a számat, lemosták az arcocskámat, s kész, amit megettem, azt megettem. Nem tudom pontosan, hányszor töltöttem meg a szám, lényeg, hogy aztán anyu kapott a pelenkában egy tűlevelet. Sejtette, hogy honnan van, mert a virágföldet az erdôrôl hozták.

Szórólap általunk, ellenünk

           Székelyföldön, Székelyudvarhelyen nyomtattak hatvan tonna kettôs állampolgárság ellenes szóróanyagot.
           Az Infopress nyomda igazgatója, Albert András nem erôsítette meg e hírt, de nem is cáfolta. Az 1,5 milliós példányszámban nyomtatott, tizenhat oldalas újság a kettôs álampolgárság negatív beállítására törekszik, ezáltal illeszkedve a szocialista párt félelemkeltô kampányába.
           „A kiadványnak Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Hiller István is nyilatkozott. A kettôs állampolgárság ügye több mint érzelem, akár nemzetközi konfliktusokat is okozhat” olvasható több hasonló érv mellett a kiadványban – erôsíti meg a hírt a Duna Televízió hírszerkesztôsége is.
           Bár tagadhatatlan, hogy jóval olcsóbbak a romániai nyomdai árak, Szijjártó Péter fideszes országgyűlési képviselô szerint „olyan ez, mintha az Egyesült Államok a japánokkal gyártatta volna le az atombombát.”

Törvénytervezetek, törvények

           Kárpótolják a daciásokat
           1997–2000 között dr. Garda Dezsô politikai nyilatkozataiban többször követelte a Dacia személygépkocsit 1990 végéig lefizetô személyek kártérítését. 2000-ben törvénykezdeményezést nyújtott be ez ügyben, melyben öt részletben határozta meg a kártérítés visszafizetését az Országos Takarékpénztár által. Mivel idôközben kiderült, hogy ezen összegek az Országos Takarékpénztárból a Nemzeti Bankba kerültek át, 2001-ben egy újabb törvénykezdeményezéssel a kártérítést a Román Nemzeti Banktól kérte, a pénzintézet évenkénti profitjából. 2003-ban a képviselôház plénuma leszavazta mindkét törvénytervezetet. 2003-ban Frunda György szenátor kisebb módosításokkal benyújtotta ugyanazt a törvénytervezetet, melyet a szenátorok egy része plagizálásnak nyilvánított. A kormány részérôl is történtek lépések RMDSZ-es képviselônk kezdeményezésének megvalósítására vonatkozóan. A hosszas huzavona után a 2004. nov. 4-i gyűlésen a Kormány elfogadta a törvénytervezetet egyes pénzügyi intézkedésekrôl az Országos Takarékpénztárba betett letétek kifizetésérôl, mely a következôket tartalmazza:
           Azon fizikai személyek, akik a törvény érvénybelépésének pillanatában a C.E.C-ben olyan letéttel rendelkeznek, amelyet 1992. márc. 1-ig tettek be, Dacia gépkocsi vásárlása céljával, azok 100 millió lej adómentes készpénzt kapnak.
           Abban az esetben, ha a Dacia gépkocsivásárlásra letett összeg 70 000 lej volt, a törvénytervezet alapján a teljes összeget kifizetik.
           A 70 000 lej alatti letétek esetében, az összeg arányosan csökken a letét értékével.
           A több letéttel rendelkezô személy a kifizetésnél csak egy letét összegét kapja.
           Azon családok esetében, ahol több családtag is rendelkezik letéttel, csak egyre kapják az összeget, függetlenül a tulajdonosok számától. (A családba tartozik: férj, feleség, a letétbe helyezés idôpontjában még kiskorú gyerek.)
           A kifizetést a Pénzügyminisztérium végzi az állami költségvetésbôl, egyenlô részekre felosztva, 5 éven belül.
           A nem jogosult személyektôl a törvény értelmében visszaveszik az összeget.
           A kérések valamint a letétek felszámolását igazoló iratokat 2005. márc. 31-ig kell letenni a megyei vagy Bukarest municípium Pénzügyi Igazgatóságához. A törvénytervezet értelmében a kérések letétele ingyenes.
           Az összegek kifizetése a kérések sorrendjében, az elôbbiekben említett határidô leteltét követô hónapban kezdôdik.
           A törvénytervezet hatályba lépésétôl számított 30 napon belül, a Pénzügyminiszter elrendelése alapján, kidolgozzák az összegek visszaadásának módozatát, és a rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben.
           Az autonómiáról
           2004. november 16-án dr. Garda Dezsô politikai nyilatkozatában hangot adott Székelyföld területi autonómiájának szükségességérôl. A következôkben közöljük a gyergyó vidéki képviselô beszédét:
           Eknök Úr
           Képviselô Hölgyek és Urak
           A Keleti Kárpátok medencéiben élô magyarság politikai gondolkodásmódját és mentalitását mind a középkorban, mind pedig a koraújkor évszázadaiban döntô módon befolyásolta a székely autónómia érvényesítésének a gondolata.
           A székely szabadságjogokról az elsô okleveles említés a XII. századból származik. A rendelkezésünkre álló történelmi források hitelesen bizonyítják a katonailag szervezett, határôrkatonai feladatkört betöltô székelységnek a mentesítését a feudális és adókötelezettségektôl.
           Az erdélyi fejedelmek által szervezett katonai összeírások a XVII. század végéig hiteles bizonyítékait nyújtják a székely autonómiának. A falutörvények és a székek szervezésére vonatkozó törvények a székely önkormányzatiság alapjait igazolják a XIX. század közepéig.
           A XX. században, elôször 1919-ben fogalmazódott meg a székely autonómia igénye Székelyudvarhelyen. Az 1952-ben létrehozott Magyar Autonóm Tartomány csak részlegesen teljesítette a magyarság autonómia-igényét, mivel e tartomány vezetôi nem képviselték a magyar közösség érdekeit.
           Miért nyújtották be 2004-ben egyes RMDSZ-es képviselôk a magyarság autonómia-igényére vonatkozó törvényeket, mint amilyen a Székelyföld területi autonómiáját szorgalmazó törvény, vagy pedig a romániai magyarság személyi autonómiáját biztosító jogszabály?
           Elsôsorban azért, mert Kovászna, Hargita és Maros megyékben a megyei igazgatóságok esetében a jelentôsebb tisztségeket nem magyarokkal töltik be, és a kinevezéseknél nem veszik figyelembe a szakmai tudást. Ez az állapot nem csak az igazgatókra, hanem ezek helyetteseire is vonatkozik. Igy például a Hargita Megyei Kataszteri Hivatalnál négy esztendeje küzdünk Márton Editnek, a kiváló magyar szakembernek igazgatóhelyettesi tisztségbe való kinevezéséért, de sikertelenül. Még rosszabb a helyzet a megyei levéltárak esetében, ahol magyar nemzetiségűt egyáltalán nem alkalmaznak. A magyar közösség a székely megyékben elvárja, hogy ezen tisztségek betöltésénél ne az etnikai hovatartozás, hanem a hozzáértés érvényesüljön.
           Úgy tűnik Székelyföld területi autonómiáját nem csak az RMDSZ parlamenti képviselôi támogatják. Az autonómia-pártiak más pártok listáin is megtalálhatóak. Gondolok elsôsorban a Nagy Románia Párt színeit képviselô Kiss Kálmánra, aki 2004 nyarán Székelyföld területi autonómiájának elkötelezett híve volt. Vajon a Nagy Románia Párt elnöke, Vadim Tudor, ilyen radikálisan megváltoztatta volna nézeteit ezen a téren?
           Köszönöm, hogy meghallgattak.
           Kedvezmények háborús veteránoknak
           A háborús veteránok, a hadirokkantak és a háborús özvegyek egyes jogaira vonatkozó 1994/44-es törvény megváltoztatására és kiegészítésére vonatkozó törvény módosítása.
           A törvénytervezet az 1994/ 44-es törvény 16-os szakaszának kiegészítését javasolja abban az értelemben, hogy felhatalmazzák a közintézményeket, hogy eladják a lakásokat, amelyek a közigazgatásban vannak, amelyeket fenntartottak, hogy bérlôi szerzôdés által lakják. A lakások eladása a jogi személyek kérésére történik, a Kormány Altalános Titkárságán belül, a Háborús Veteránok problémáival foglalkozó iroda felhívására.
           Jogi személyek nem adhatják el ezeket a lakásokat: ha törvényszéki eljárás tárgyát képezik; ha a természetben történô visszaadásukat igényelték, és az igénylések 10/2001-es törvény értelmében határidôben voltak benyújtva.
           A lakásokat nem lehet eladni olyan személyeknek: akik hitelt kaptak az 44/1994-es törvény 16-os szakaszának d.) pontja értelmében, elônyös lakásvásárlásra, más lakásokra, mint a fent említettek; akik más állami alapokból épített lakást vásároltak.
           A törvény érvénybe lépésétôl számított 60 napon belül a kormány kidolgoz egy módszertani eljárást az említett lakások eladására.
           A vasúti szállításra vonatkozó támogatásokban részesülhet a férj vagy feleség, aki teljes jogokkal rendelkezik az 1994/44-es törvény elôírásai alapján.
           Ezzel egyidôben 2005-tôl kezdôdôen a háborús veteránok és özvegyek élelmiszerjegyeket kapnak abban az esetben, ha nem használják el az összes ingyen utazási jegyet, amelyhez joguk van a törvény értelmében.
           Ingyenjegyet kaphatnak gyógykezelésre azon özvegyek, akik nem mentek újra férjhez/ nem nôsültek meg.
           A háborús veteránok özvegyeinek a temetôben a sírhelyek ingyenesek.
           A törvénytervezet elôirányozza, hogy ha a veteránoknak az igényelt helyen nem tudják a területeket visszaadni, vissza lehet adni más helyen is.

II. Gyergyócsomafalvi Csángó Napok
Csángók és Székelyek ma

           Az elmúlt hét végén, pénteken, szombaton és vasárnap, a Csomafalvi Értelmiségi Fórum (CSÉF-2004) ôszi ülésszaka keretében került sor a II. Gyergyócsomafalvi Csángó Napok rendezvénysorozatra.
           A Csángó Napok péntek este író-olvasó találkozóval kezdôdtek. Duma András klézsei csángó költô volt az est vendége, akit Ferencz Attila tanár mutatott be.
           Szombaton 10 órakor vette kezdetét a CsÉF- kerekasztal-beszélgetés, melynek meghívott vendégei voltak Nyisztor Tinka pusztinai néprajzkutató, Oláh Gáll Elvira és Nyisztor Ilona.
           Délután 3 órától a „Mi frumoszaiak” népviseleti kiállítást nyitották meg a Borsos Miklós Emlékház kiállítótermében, majd 4 órai kezdettel a csángók és csomafalvi vendéglátóik részt vettek a templomban, Dr. Bartha Tibor budapesti orgonaművész hangversenyén.
           A hangverseny után a Köllô Miklós Általános Iskola dísztermében került sor a frumoszaiak nagy közönségsikert arató bemutatkozó elôadására, melyet a gyerekek számára szervezett táncház, majd kosaras állófogadás követett a Borsos Miklós Emlékházban.
           Vasárnap reggel, együtt vendéglátóikkal, anyanyelvükön hallgathattak szentmisét, majd a Kossuth-szobornál és az Emlékháznál helyeztek el koszorút.
           A Csángó Napok fô szervezôje a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány, együttműködve a Köllô Miklós Általános Iskolával és élvezve a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Gyergyószárhegyi Alkotó Központ anyagi és a helyi Plébánia erkölcsi támogatását.
           A háromnapos rendezvénysorozat alatt egyre markánsabban domborodott ki, hogy nincs külön csángó jövô, külön székely és külön magyar jövô, igazi magyar jövôt csak egymás kezét fogva építhetünk. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy egymást segítve, de minden helyi közösségnek vállalnia a kell a saját felelôsségét. Ebben a küzdelemben meghatározó szerepe van a helyi, saját kebelébôl származó értelmiségnek és a helyi civil szervezeteknek.
           Az ilyen és hasonló rendezvények segítik és bátorítják a helyi kezdeményezéseket, pozitív folyamatokat indíthatnak el, segítenek a saját közösségi értékek felismerésében, hogy azok újra közkincscsé válhassanak, önbizalom növelôk és erôt adók.
           A kapcsolat termékeny és hasznos voltát jelzi az a tény is, hogy a tavaly még romános népviseletüket ma már ígéretüknek megfelelôen, a már-már feledésbe merült, eredeti frumoszaira cserélték vissza, nem kis áldozat és munka árán. Elmondásuk szerint már a Csíksomlyói Búcsún is ebben jelentek meg, és jó érzéssel nyugtázták az ismét feléjük forduló érdeklôdést.
           Ha más érték nem született volna, már ez is megérte a vele járó fáradságot.
           A szervezôk meggyôzôdése, hogy szándékuk teljesülni látszik, hisz a rendezvény segítette a csomafalviakat és segíthetne minket székelyeket, abban, hogy ráébrednénk arra, csángó testvéreink sorsában saját jövônk kísért, amennyiben nem cselekszünk gyorsan és határozottan.
Bancsi Edit Anna, a Borsos Miklós Művészetéért alapítvány titkára

Magyarázat egy helynévre
Vinkli

           Vinkli egy németbôl származtatott műszó, amely eredetileg szöget jelent (Winkel). A magyarban a szög egy speciális esetét képviseli, amikor a szög 90 fokos vagyis derékszög. Gyergyószentmiklós határában található egy olyan erdôrész, melynek a neve Vinkli. Ez a furcsa erdônév ugyancsak megérdemel egy pár szót.
           Eredetének megmagyarázása érdekében vissza kell menjünk közel 100 évet az idôben. A múlt század elején, nálunk még a gôzgépek idejét élte a székely. Ezek a stabil monstrumok itteni viszonylatban olcsón működtethetô szerelékek voltak, mert bôven állt rendelkezésre az a két anyag, amellyel üzemeltek, a fa és a víz.
           A századforduló táján a Gyergyószentmiklós tulajdonában levô közelebbi erdôségek megfogyatkoztak. Ez a helyzet fokozódik 1906 után, amikor is működésbe helyezték a vasutat. A város birtokában volt két jelentôs fakészlettel rendelkezô, ôserdôkkel borított völgy: Lapos és Súgó-patak. Ezek a Keleti-Kárpátok központi övezetében találhatók, igen nehéz terepviszonyok közepette. Mindkettô kijárata (völgyszáj) a Békás-szoros alsó szakaszában torkollik. Ezek a szűk, kacskaringós völgykijáratok vízesésekkel tarkított nagy szintkülönbségű festôi mellékszorosai a békásinak (a laposi meg a Súgó-patak szorosa néven közismertek). Itt fát közelíteni csak helikopterrel volna lehetséges. 1912-ben felvetôdik az igen nehéz körülmények közt található két erdôrész hasznosítása. A város akkori vezetôsége a helyi Erdôipari Rt-t bízza meg a kitermeléssel. Ez a cég akkoriban úttörônek – de az egyedüli lehetségesnek számító kitermelési módot választotta, éspedig a sodronykötélpályát.
           Tulajdonképpen két sodronyt építettek. Az egyik a Lapos-völgyén nyúlt be 4 km hosszúságban. A fát ezen a víz folyásával ellentétes irányba, tehát hegyre szállították fel a Lapos-nyergébe. Erre a sodronyra vontatták a Súgó-pataki fát is. Innen a nyeregbôl indult egy másik, kb. 8 km hosszú sodronykötélpálya, amely az elôzô berendezésrôl lerakott fát szállította nagyon nehéz terepviszonyok közepette, és a Békény-patak völgyében rakta le a várostól 14 kilométerre. A két sodronykötélpálya nyomvonala egymással derékszöget zárt be, innen kapta a találkozási helyük a Vinkli nevet. Itt egyébként ma is látható nagy betontömbök vannak, amelyek a gépi berendezések fundamentumai voltak. A kötélpályákat stabil gépek működtették. Több mint valószínű, a gépeket szétszedve, állati erôvel vontatták a helyszínre, és ott rakták össze.
           Abban az idôben a két, technikai bravúrnak számító sodronykötélpályán összesen 482 000 köbméter fát szállítottak be. Ebbôl 380 000 köbméter Laposból, a maradék 102 000 köbméter pedig Súgó-patakból származik.
           Végezetül a sors iróniájaként megjegyezzük, hogy a szóban forgó helyek ma vita és per tárgyát képezik, mivel a magyarbékásiak magukénak vallják és bitorolják ezeket az erdô- és legelôtesteket.
Lemhényi Pál

Beszámoló az Óvodapedagógiai Napokról

           November elsô hetében óvodáinkban a IX. Óvodapedagógiai Napok megszervezésén tanácskoztunk, beszélgettünk: a gyermekek, a szülôk, az óvodák közös programjairól.
           Úgy éreztük, hogy korunktól és beosztásunktól függetlenül mindannyian adunk tanácsot miközben rászorulunk a hasznosítható jó tanácsra.
           Odaadással felkészülve tettük mindezt gyermekeinkért, akik mindig felvidítanak:
           „A gyermekszem: virág, csillag, oltalom,
           csupa játék, csupa mosoly, izgalom.
           A gyermekszem: tág világ és kikelet,
           ha reád néz, felderíti szívedet.” (Szűcs Imre)
           Az Óvodapedagógiai Napok megnyitója Csíkszeredában volt november 8-án, amelyet Petzinger Klára szaktanfelügyelônô szervezett és vezetett. Meghívottként jelen volt a fôtanfelügyelô- helyettes és Csíkszereda alpolgármestere. Magas szintű, nagyon jól megszervezett, tartalmas délelôtt volt.
           Szükség van rá, hogy a Tanfelügyelôség és a Polgármesteri Hivatal értesüljön arról, hogyan is szervezzük meg óvodai életünket, mennyire odaadó, sokrétű, ötletes és változatos tevékenység folyik óvodáinkban.
           Hogyan zajlottak Gyergyószentmiklóson és környékén ezek a napok?
           Minden óvoda igazán zsibongó volt ezeken a napokon:
           – Az interaktív szülôértekezleten egy kissé feszülten, de magukat feltalálva, jókedvvel, humorosan beszéltek a gyermekkori élményeikrôl és játszodtak a játékterekben a szülôk. A hiányosságokat észrevéve, már segítséget is ajánlottak a szülôk. Például polckészítés, bábparaván-készítés, stb.
           – Csodálatosak voltak a Nyílt napok, amikor szülô és gyermek együtt játszott, aktívan bekapcsolódtak a játékos tevékenységekbe, a mozgásos, szórakoztató játékokba.
           – A Pedagógiai körök is mindenhol ötletesen, játékosan, tartalmas elôadásokkal zajlottak: a játékról – Montessori pedagógiai rendszerérôl és alkalmazásáról, követve a „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam” mottót. Ezen a napon az óvónôk megismerkedtek Csata Ambrus nyugalmazott tanár-íróval, aki bemutatta a román nyelv tanításához használható audio-vizuális segédanyagot, amelyet 5–10 éves gyerekek számára készített.
           Óvodánként más-más programokat szerveztünk:
           – Találkozás a régi óvodásokkal: Nagyon sokan visszaérkeztek, meséltek röviden az iskoláról, együtt játszodtunk, szórakoztunk.
           – Meghívtuk Péter Róbert szociálpedagógust, aki alaposan felkészülve, elôadást tartott a szülôknek, és értékes tanácsokat adott a gyermekek nevelési problémáival kapcsolatosan.
           – Meghívottunk volt Aszalos Hajnalka doktornô, aki a gyermekek testi-lelki épségérôl tartott elôadást.
           – Nyugdíjas óvónôkkel beszélgetôkört tartottunk, ahol tapasztalataikat megosztották velünk.
           – Kiállítást szerveztünk a gyermekek munkáiból óvoda szinten.
           – Márton-napi lámpást készítettek az óvónôk, gyógynövénylevelekkel díszítve, amely nemcsak világított, hanem illatozott is.
           – Belátogattunk a város óvodáiba, tapasztalatszerzés érdekében.
           A mentor óvónôk és igazgatók jelenlétével november 12-én megtartottuk az Óvodapedagógiai Napok kiértékelését, ahol megbeszéltük élményeinket, tapasztalatainkat, hiányosságainkat.
           Az Óvodapedagógiai Napokat gyermekeinkért, magunkért szerveztük, megtapasztalva a gyermekek játékában: az együttjátszás örömét, a kreativitást, a tapasztalatszerzést, a társas kapcsolatok, a kommunikációs készség, gondolkodási műveletek fejlôdését, az empátiát, a szeretetet.
           Weöres Sándor szerint a gyermekek játékai jelek:
           „Jelek, ti, világ jelei,
           ki tud titeket érteni,
           egy ágacskát megfejteni?
           Elvetjük a magot a földbe:
           ki sejti, hogy lesz szár belôle?
           Jelek, ti, világ jelei,
           biztosan bánunk veletek,
           de nem bírunk megérteni.”
           A gyergyószentmiklósi mentor óvónôk munkaközössége

Holland segítség a községeknek

           Gyergyócsomafalván hétfôn, november 8-án, autóval vitték házhoz a holland segélycsomagokat. Tartós élelmiszer és ruhanemű volt egy-egy dobozban, ami az otthonokba került. A csomagok, Csomafalva kapcsolata a hollandiaiakkal dr. Zrínyi Erika családorvosnak köszönhetô. Tôle kérdeztük, hogyan kerültek Csomafalvára a segélyszállító kamionok.
           – Testvérem Magyarországon él, neki van kapcsolata Kaposvári Györgygyel, a magyarországi, hollandiában élô úrral. Kaposvári György mindenképpen Erdélyben akart segíteni. Öcsém pedig közölte: két orvos testvére van Erdélyben, s mi vállaltuk a továbbítást. Innen a kapcsolat. Hollandiában alapítványt hoztak létre, ahol önkéntesek dolgoznak a csomagokkal. Kibéreltek egy raktárt. A raktárból a szállítmány november 2-án érkezett Csomafalvára. Két kamionnal ide, kettô Maroshévízre, s bizonyára Erdélybe még más településekre is vittek csomagokat. Minden volt, amire az itteni embernek szüksége van. Az volt a kikötésük, hogy gyermekes családokhoz jussanak el a csomagok, és pénzt semmilyen formába ne kérjünk érte. Ötven újfalvi család is segélyben részesült. Annyi konzervet, édességet hoztak, hogy jut a csomafalvi, újfalvi napközinek és az idôseknek is. A családorvosi rendelôbe általuk került új íróasztal, fotel a váróba.
           – Hogyan állt össze a lista, akiknek csomagot vittek?
           – Összesen 300 családot írtunk össze, többgyermekes családokat. Ezen kívül kértük, segítsenek, ha van lehetôségük, az iskoláknak is. Így került az iskolába 300 szék, íróasztal, asztal, az óvodákhoz pedig rengeteg játék. Ittjártukkor megnézték az iskolákat, óvodákat, látták a hiányosságokat, és azt mondták, következôkor hozzák azt, amire a köznek szüksége van. A szászfalvi iskolát valószínűleg mosdóval is felszerelik, láthatták, csupán kinti illemhely van. 2005 májusában jönnek újra. Helyi önkéntesek dolgoztak reggeltôl estig több mint egy héten át. Saját autóval szállították ki a családokhoz a csomagokat. Pénzt nem, de persze csomagot ôk is kaptak. Tizenöten dolgoztak. Madarász József vállalkozó jóvoltából bérelhettük a helyiséget, ahová mindent bepakoltunk, az Apicom Kft. biztosította az emelôt, amivel kipakolták a kamionból a hozományt. A hollandok is csodálkoztak, milyen operatív volt mindenki. Ezúton köszönik Barabás József polgármesternek, Köllô Tamás alpolgármesternek, Csíki Tibor kultúrház-igazgatónak, valamint mindazoknak a segítségét, akik egy hétig önkéntesen dolgoztak, kihordták a csomagokat.
           Segítséget kapott tehát jó néhány csomafalvi, újfalvi lakos. Kamionok jöttek, lepakolták, szétosztották a holmit, körülnéztek az adományozók, s ígérték, visszajönnek, hozzák azt, amire itt bizony nagy szükség van.
K-T. Gy.

Tiniszó
Körkérdés a Minimagazinról

           Kinda Noémi szerint a Minimagazin egy szuper lap. Ô is szokott írni bele, és ezért tartja úgy, hogy jó lap.
           Czirják Renáta szerint változatos a Minimagazin. Azért változatos, mert sok írás található benne.
           Mit gondol a Minimagazinról Farkas Katalin tanárnô.
           Farkas Katalin tanárnô szerint a Minimagazin változatos, nagyon tetszenek neki az írásaink.
           Mit gondol arról, hogy a Minimagazinba most a hatodikosok írnak?
           Szerinte nem baj, sôt jó, mert mi nem tudunk annyi írást írni amennyi kell bele. Nagyon színvonalas a magazin.
Dobribán Melinda

Emlékkiállítás Karancsi Sándor emlékére

           Immár egy éve, hogy elhunyt Karancsi Sándor bácsi. A Pro Art Galériában október 22-én gyertyát gyújtottak és régi tanítványai emlékeztek meg róla. Az emlékkiállításon gyerekek, felnôttek egyaránt jelentek meg. A fiatal művészek könnyfakasztó szavakkal, emlékeztek meg róla. A kiállítók munkáján világosan meglátszik Karancsi Sándor bácsi hatása. Karancsi Sándor sokak tanítója volt, mindenki szerette és tisztelte, ma is sokan emlékeznek meg róla. Karancsi Sándor grafikus volt. Akiket tanított, azok munkáján is meglátszik a grafikus keze nyoma.
Portik Tímea

Pumukli ló

           A lovardában, ahová én járok lovagolni, a lovat, amelyiken én lovagolok, Pumuklinak hívják.
           Szerintem az egész ló közül Pumukli a legkedvesebb, még ha néha rosszalkodik, és akármit mondok, nem csinálja, akkor is nagyon szeretem. Ha a hátán vagyok, legtöbbször átveszem a hangulatát. Pumukli egy olyan ló, amely csak akkor nem dolgozik szívesen, ha tényleg nincs jó kedvében. Máskor nagyon szorgalmas, még ha a kicsit lusták közé tartozik is. Ha megáll, néha megfogom a szárát. Úgy történt az, amikor elôször vezettem, hogy Pumukli állt, és én megkértem Brigitta nénit, hogy adja a kezembe a szárat. Brigitta néni ide adta a szárat. Ô is megfogta a zabola mellett a szárat. Akkor még Brigitta néni vezette Pumuklit, csak az én kezembe került a szár. Egy kicsit késôbb Brigitta néni elengedte a szárat, így én kellett irányítsam Pumuklit. Ez egy érdekes és nehéz feladat. Majd megtanulom, és nem lesz nehéz. Én egy nehezebb, illetve két nehezebb dolgot várok: a vágtázást és az ugratást. De én még egy dolgot nagyon várok. A tavaszt, mert Pumukli vemhes, és akkor születik meg a csikója.
           Abban a lovardában minden állat szelíd, és békességben él.
Árus Tünde

Miért nem szeretek interjút készíteni

           Nem megtörtént eset nyomán
           Egy szép nap megkértek a kisújságosok, készítsek interjút a Pizza Hut elárusítójával. Boldogan mentem, mert azt hittem, én fogom a legjobb interjút készíteni. Ez hamar kiment a fejembôl, mikor megláttam a cukrászdát. Úgy eltöltöttem az idôt a süteményevéssel, hogy beesteledett. Rohantam a Pizza Hutba. De ott kezdôdött minden rossz. Megláttam egy jó pizzát, és zárásig ettem. Aztán megpróbáltam az interjút is elkészíteni, de az elárusító így válaszolt:
           – Nincs idôm kérdésekre válaszolgatni!
           Szomorúan tértem vissza a Kisújsághoz. Senki sem örült. Azóta nem szeretek interjút készíteni.
Berszán-Árus Bence

Interjú Máté Katával

           – Mióta táncolsz?
           – 10 éves korom óta.
           – Hol tanultál meg ilyen jól táncolni?
           – Gyergyóban, eddig összesen hét tanár tanított.
           – Hogy lettél tánctanárnô?
           – Legelôször ötödikes koromban tanítottam, tehát már kicsi korom óta.
           – Melyik volt életed legsikeresebb pillanata a táncban?
           – Amikor megalakul a The Cool5 és továbbjutottunk a tehetségkutató versenyen.
           – Ért-e már valamilyen kudarc?
           – Nem emlékszem ilyesmire.
           – Szeretnéd-e, hogy a tanítványaidból is tánctanárok legyenek?
           – Persze.
           – Van-e példaképed? Ki az?
           – Nagyon szeretem Fazakas Hajnal stílusát.
           – Szerinted miben segít a tánc?
           – Hogyha szomorú az ember, feldobódik. És egészséges szellemileg, fizikailag is.
           – Hobbi szinten táncolsz vagy ebbôl is szeretnél megélni?
           – Szeretnék hivatásos tánctanárnô lenni, és megélni belôle, de az a jövôtôl függ.
           – Egy üzenet nekünk, Kisújságíróknak…
           – Gyertek táncolni, mert nagyon sok koreográfia van a fejemben, és szeretném minél több gyereknek megtanítani.
Máthé Eszter-Etelka

Büszkeségeink

           Nem rég szedték le a Pro Art Galériában Karancsi Sándor grafikus és festôművész tiszteletére rendezett kiállítást, mely a nagymester emlékének és tanítványaiban tovább élô lelkének hódolatára lett megrendezve.
           Négy fiatal, tehetséges művész – névszerint, Bíró Zsuzsanna, Molnár Attila, Orosz Annabella és Csata Kinga Ibolya – munkái lettek bemutatva a nagyközönség számára. Ôk mindannyian a kolozsvári Képzôművészeti Egyetem hallgatói, korábban a nagymester tanítványai voltak.
           Munkáik különbözô technikákkal készültek, találtunk fametszetet, linómetszetet, aquatintát és rézkarcot, sôt kollázst is. Tartalmas, érdekes, sokatmondó kiállítás fogadta az oda betérôt.
           Talán a képek üzenetét nem mindenkinek sikerült szavakba öntenie, de egy biztos, hatásukra különféle nemes gondolatok, érzések ébredtek a nézôkben.
           Balázs József festôművész méltatta művészeink munkáit:
           Amíg Orosz Annabella különbözô technikákat mutatott be – fametszet, színes fametszet, aquatinta, számítógépgrafika –, addig Bíró Zsuzsanna megmutatta, hogyan képes ugyanaz a művész kifejezni magát úgy miniatúrában (kisgrafikában), mint monumentális grafikában. Példát hozott nekünk egy több mint 2 méteres szénrajz képében. Orosz Annabella lenyűgözött, sziporkázó, alkotó kedvével, ötleteivel, fantáziájával. Ezt nemcsak a technikák változatosságán keresztül valósította meg, hanem az egyszerű fametszeten belül is, variációs eljárással. Kiváló egyéniségrôl tanúskodott a mester emlékére készített sajátos kivitelezésű és tartalmú „könyv-alkotása”. Nemcsak képekben, de szavakban is átlagon felül fejezte ki gondolatait. Szavakba öntött érzelmei versként hangzottak. Ritmusérzékét nemcsak a versen keresztül, hanem gyönyörű hangon elénekelt dalain keresztül is bizonyította a közönségnek. Bíró Zsuzsanna leheletfinom rézkarcai alapos felkészültségrôl, mély érzelmű tehetségrôl tanúskodtak. munkáin nemcsak kiváló rajzkészsége érezhetô, hanem egy olyan vonalvezetés, ami már egyéninek mondható. Lelkének belsô vibrálása fejezôdik ki, amihez nem elég csak fantázia, ötletgazdagság, erre születni kell. Színes fametszetei azt bizonyítják, hogyan lehet „egyszerűen nagyszerűt” alkotni.
           Csata Kinga festészet terén mutatta meg tehetségét. Érdekes absztrakt kompozícióit színkombinációkkal és kollázstechnikával tette hangulatossá, izgalmassá.
           Molnár Attila fotóművész arra mutatott példát, hogy mi az, amire nem elég a gép, ô láttatni akart, észrevetetni olyan érdekességeket környezetünkben, ami az ô felhívása nélkül talán elkerülné figyelmünket.
           Fotóin tájaink embereinek pillanatképeit láthatjuk, amire joggal figyelhet oda úgy a helyi lakos, mint az idegen.
           Mindezt látva megbizonyosodhatunk, hogy igenis VAN amire, akikre Gyergyószentmiklós igazán büszke legyen, van aki tovább vigye nagy művészünk, Karancsi Sándor életművét. Nem hiába mondta hát Balázs József festôművész a kiállítás megnyitóján „a nagymestert Isten éltesse sokáig!”, célozva ezzel mindarra a sok fiatal művészre, akik a jövô reménységei és városunk büszkesége.
Madaras Szidónia, S. E. E. L.

Egy világjáró művész mesés kiállítása

           Újra meglátogatott minket egy világjáró művész, Hummel Rozália néni Budapestrôl. November 11-én a Salamon Ernô Gimnázium dísztermében csodálatos, a mesék, legendák világába illô kiállítása volt. A képsorozat Tündér Ilona világáról árulkodott. A képeket egy csodálatos szigeten festette, ahol az emberek oly kedvesek és befogadók, mondotta. A képek mindegyikéhez egy meserészlet illik, és együttesen egy csodálatos mesét mesélnek el nekünk. A kiállításon diákok, tanárok és gyerekek is részt vettek. A világjáró életérôl is mesélt. A diákok is kíváncsiak voltak, így hát ôk is kérdéseket tettek fel.
Portik Tímea

Kedves Anya

           Arcod oly, akár egy festmény. Hajad barna, mint a gesztenye, Szemed zöld, mint a virágszár, Szájad piros, akár a piros rózsa. A szíved oly, akár a természet, Se nem hideg, s nem is meleg Gyengéd és érzékeny, Mert te olyan vagy, mint a természet. A hangod gyönyörű, akár a cinegéé A mosolyod és simításod Szeretettel van tele, oly akár Az aranysárga napsugár, Higgy nekem, nem hazudok, Hallgas meg most kérlek, Jobban szeretlek a virágoknál és égboltnál, Bárkinél és bárminél jobban szeretlek, téged Kedves Édesanyám
Ţăran Olimpia

Földrengés a városunkban

           A múlt hónapban egyik este egy Los Angeles-i földrengést néztem a tévében. Nagyon izgalmas film volt, ezért úgy döntöttem, hogy megnézem egész végig. Amikor a filmben a földrengés javában folyt, én is elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen is lehetett egy földrengést átélni. Azon gondolkoztam, hogy vajon azoknak az embereknek milyen érzés, amikor elvesztik mindenüket a romboló földrengés miatt. Amint gondolkoztam, egyszer csak azon vettem észre magam, hogy mozogni kezd az ágyam. Elôre azt hittem, hogy csak képzelôdöm. De aztán a csillár is kezdett mozogni. Szóltam is édesanyámnak, hogy vajon mi ez a nagy furcsaság. Mire szólni akartam, akkorra vége is lett az egésznek. Nem tudtuk, hogy mi lehetett. Másnap láttuk a híradót, amiben bemondták, hogy éjfél felé földrengés volt. Akkor tudtuk meg, hogy mi is volt múlt éjjel. Azután ismét elkezdtem gondolkozni azon, hogy szerencsére itt nem volt akkora földrengés, mint amit a tévében láttam. Egyszóval a földrengést én is érzékeltem.
György Endre

A közelgô ünnepek

           November közepe felé vagyunk. Tehát egyre jobban közeledünk a téli ünnepekhez. Elsôbben Szent Miklós ünnepe említhetô, amelyet a gyerekek nagyon rég várnak. Ez után az ünnep után nemsokára következik karácsony, új év. Ez azt jelenti, hogy a Kisújság is új Évkönyvet szerkeszt. Ebben az Évkönyvben a Tiniszó szerkesztôi is írhatnak, vagyis mi. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy írhatunk ebbe a csodálatos könyvbe. Sok évben hallottam, hogy a Kisújságnak minden évben Évkönyve jelenik meg. Nagyon boldog vagyok, hogy az én írásaim is bekerülnek ebbe a könyvbe. Már nagyon várom, hogy elkészüljön ez az évkönyv. Amint már mondtam, az ünnepek közelednek és nemsokára az új Évkönyv is készen áll.
György Endre


                     KisAsszony


Bajok az ágyban

           Nincs elôjáték!
           Az egyik leggyakoribb panasz a nôk részérôl, hogy a férfiak túlságosan gyorsan a tárgyra térnek. A megoldás: beszéljünk ôszintén és nyíltan errôl a problémáról a partnerünkkel. Bármilyen furcsán is hangzik, a felmérések szerint a férfiak jelentôs része nem tudja, vagy nem akarja tudomásul venni, hogy elôjáték(ok) nélkül a nôknek csupán harmada képes eljutni az orgazmusig. Különösen a csikló simogatásának van nagy szerepe ebben, de a többi erogén zóna sem elhanyagolható. A partnerrel ezt meg kell értetni, hiszen a kölcsönös gyönyör mindkettôjük érdeke. S ebben a kérdésben semmiféle mellébeszélésnek nincs helye.
           Ápolatlan, kellemetlen száj-, ital- vagy cigarettaszaga van
           Egyes férfiak kifejezetten dicsekednek ezzel az elhanyagolt állapottal, s a férfiasság egyik jeleként emlegetik. Komoly kapcsolat esetén célszerű tapintatosan, de határozottan a másik fél értésére adni nemtetszésünket. Amennyiben a kapcsolat csak alkalminak mutatkozik, nyugodtan mondjunk le az ilyen „erényekkel” dicsekedôkrôl. Ha a probléma akuttá válik, s mi mégis szeretnénk megtartani a partnerünket, akkor ôszintén meséljünk neki a vele kapcsolatos gondunkról. Az efféle „illatok” többnyire rendkívül rossz hatással vannak a libidóra, s nagyon lehangolóak tudnak lenni. Ezt meg kell értenie a partnerének, ha – mint mondja – Ön fontos a számára.
                      Ebben az esetben minden attól függ, hogy mit és hogyan ábrázol a pornófilm: mert természetesen szado-mazo jeleneteket nem kényszeríthetnek senkire. De az egyhangúvá, fantáziátlanná váló szexuális életet bizonyos fajta pornófilmek felpezsdíthetnek. Ha a partnerek nem prűdek, s élénk a fantáziájuk, akkor a látott pozíciók gyakorlásával, kipróbálásával fokozhatják a gyönyörérzetet. Csak egy kis figyelmeztetés: jóból is megárthat a sok....
                      Ez a legtöbb pár esetében a miszszionárius póz, amely világszerte a legkedveltebb póza a pároknak. Ebben az esetben is ajánlatos némi külsô segítséghez folyamodni. Ha párja nem elég fantáziadús, s önnek sincsenek ötletei, ám kívánja a változatosságot, akkor onnan tanuljon, ahonnan lehet: egy pornófilm vagy újság számos ötletet adhat, s a barátnôk is mesélhetnek a saját élményeik alapján.
                      Dehogyisnem. Csak nem a huszonéves kor nosztalgiáit kell újraélni. A negyvenesek-ötvenesek teste másként viselkedik, mint a fiatalabbaké. Más a hormonháztartás, több idôt igényel a test „felforrósítása”, legyen hosszabb az elôjáték, a partner a szexuális akrobatika helyett helyezze a hangsúlyt a gyengédségre, az ügyességre.
           Szülés után nem kívánom, s nem élvezem a szexet, s ez kiborítja a férjemet
           Gyakori panasz, de az idô sok mindent megold majd, csak türelem és megértés szükségeltetik mindkét fél részérôl. A szüléskor számos olyan beavatkozás (gátvágás, stb) éri a kismamát, ami a késôbbiekben sok fájdalommal jár, s akadályozza a szexuális életet.
           Nagymértékű változáson ment át a terhesség ideje alatt a hormonháztartás is, ami a nemi vágy csökkenésével járhat. A feleségeknek tehát rendkívül sok tapintatra, megértésre, gyengédségre van szükségük ezekben a hónapokban, s ezt a férjeknek tudomásul kell venniük. Néhány hónap elteltével azonban a korábbi örömök az ágyban is visszatérnek.

Dióval rakott metélt

           Hozzávalók: 40 dkg szélesmetélt, 10 dkg vaj, 4 db tojás, 20 dkg porcukor, 1 dl tejföl, 5 dkg zsemlemorzsa, 10 dkg barackíz, 10 dkg dióbél, 5 dkg vaníliás porcukor, citromhéj, só.
           Elkészítése: A metélttésztát enyhén sós vízben kifôzzük, leszűrjük, és jól lecsepegtetjük. 8 dkg lágy vajat keverôtálba teszünk, hozzáadjuk a tojássárgákat és 10 dkg porcukorral habosra keverjük.
           Ekkor beletesszük a jó sűrű tejfölt, reszelt citromhéjjal ízesítjük, és jól összekeverjük. Az így elkészített tartalmas édes mártásba keverjük a kifôtt tésztát, majd lazán belekeverjük a kemény habbá vert tojásfehérjét. Egy megfelelô nagyságú tepsit, vagy tűzálló tálat vajjal kikenünk, behintjük zsemlemorzsával és belesimítjuk a tészta egyik felét. Megkenjük barackízzel, majd megszórjuk a cukros dióval. Ráhelyezzük a tészta másik felét. Közepes hômérsékletű sütôben sütjük. Tálaláshoz megszórjuk vaníliás porcukorral.

Káposztás palacsinta

           Hozzávalók: 1 kisebb fejes káposzta, 2 evôkanál olaj, 3 evôkanál cukor, só.
           A palacsintatésztához: 1 tojás, 15 dkg liszt, 3 dl tej, 1 dl szódavíz, só, pár csepp étolaj.
           Elkészítés: A káposztát reszeljük le, majd hintsük meg sóval és keverjük össze. Hagyjuk állni pár percig, majd nyomkodjuk ki a felesleges levet.
           Egy lábasba tegyünk pár evôkanál étolajat és kristálycukrot. Addig forrósítsuk, míg a cukor barnulni nem kezd. Tegyük rá a kinyomkodott káposztát, fűszerezzük ôrölt borssal, majd pirítsuk aranybarnára.
           Készítsünk hagyományos módon palacsintatésztát: a tojást, lisztet, tejet, szódavizet, csipetnyi sót, pár csepp étolajat tegyük egy keverôtálba, majd habverôvel keverjünk sima palacsintatésztát az alapanyagokból. Kissé sűrűbb tésztát készítsünk a megszokottnál!
           A kihűlt, pirított káposztából keverjünk a palacsintatésztába, majd palacsintasütôben süssük ki.
           Magára is fogyaszthatjuk, de kiváló körítés grillezett vadhúshoz.

                    
Egészség

Az érintés művészete

           A talp a test térképe. Két egymás mellé tett talpon, lábon, tíz zónában az egész testet megtaláljuk lekicsinyítve. Minden szerv reflexzónája azon a lábon van, amelyiken maga a szerv, a kettôs szervek pedig mindkét lábon megtalálhatóak, viszont a fej és a fejen lévô szervek zónáinál keresztezôdés tapasztalható. Ahogy testünkben szerveink között, úgy a talpon az egyes szervek reflexpontjai között is vannak átfedések. Vannak mélyebben és a felszínhez közelebb elhelyezkedô zónák.
           Mire jó a reflexzóna-masszázs?
           A reflexzóna-masszázs az energiaáramlás helyreállításában segít. A betegséget vagy betegségre való hajlamot energiahiány, illetve blokád formájában érzékeli, mivel a reflexzónákban lerakódások képzôdnek. Ezek állaga, milyensége és mértéke összefügg a betegség típusával, fennállásának idejével. Ha elváltozás észlelhetô, és a zóna reagál, akkor befolyásolható is. A masszázs a reflexiós pontok ingerlésével a meridiánokban keringô energiával hat. A masszôr a kezét, ujjait és speciális fapálcikát használ krémmel és olajjal. Segédeszköz lehet még kavics, masszírozó guriga, gumilabda és masszírozófa is. A talpmasszázs kiegyenlíti és harmonizálja az energiaáramlást. Beindítja a szervezet öngyógyító mechanizmusait, serkenti a vérkeringést, erôsíti az immunrendszert, és elôsegíti a méreganyagok kiürülését a szervezetbôl. Fájdalomcsillapító hatású, lazításra és a testi-lelki feszültség oldására megfelelô módszer.
           A masszírozás iránya, erôssége, a zóna stimulálásának ideje függ a zónától és az ott jelentkezett lerakódás fajtájától. Fontos tudni, hogy a szívzónát sohasem szabad masszírozni.
           Nemcsak a reflexiós pontoknál keletkezô lerakódások, hanem a láb egyéb tünetei is jelzések számunkra. A hideg, nedves láb arra utal, hogy az illetô gyulladásos betegségekre hajlamos.
           A gyógyítás felelôsség!
           Aki gyógyításra, öngyógyításra szeretné használni a talpmasszázst, mindenképpen menjen el egy tanfolyamra, ahol nem csak a reflexiós pontokat és a masszázs technikáját tudja megtanulni, hanem megismeri a test anatómiáját. A reflexterületek a talpon, lábon általában az anatómiai viszonyuknak megfelelôen helyezkednek el, de a reflexológiában történô felhasználásukhoz élettani ismeretek is szükségesek. A reflexológus nyomás kifejtésével stimulálja a reflexiós pontokat és ezeken keresztül az egyes szerveket. Egy kényelmetlen, rossz talpbetétű cipô ugyanezt teszi, de amíg az elsô tudatos és gyógyító folyamat, addig az utóbbi elképesztô károkat okozhat. Nem javasolt masszírozó papucs használata sem, mert minden reflexiós pontot ugyanolyan erôsségű inger ér, így érzékenyebb pontoknál túlmasszírozás léphet fel.
           A talpmasszázs alkalmas az öngyógyításra. Elônye, hogy az ember közelebb kerül a testéhez, amit a mindennapok során gyakran hanyagol, hátránya viszont, hogy önmagunk masszírozásakor az ellazulás nem valósítható meg, hiszen figyelmünket mozdulatainkra helyezzük. A reflexzóna-masszázs nincs korhatárhoz kötve, de teljes mértékben figyelembe kell venni a kort. Fontos, hogy csecsemô-, kisgyermek- és idôs korban finoman, érzékenyen, fokozott figyelemmel masszírozzunk. Kisbabát váró nô masszírozását csak nagy tapasztalattal rendelkezô masszôr végezheti.
           A szeretet is gyógyít
           A talp simogatása, dörzsölése kellemes érzéseket okoz, és felfrissíti a lábat és a szervezetet egyaránt. Az érintésekben ott a szeretet, ami nem csak a testnek, hanem a léleknek is jót tesz.
           Mindig a jobb lábbal kezdjük a masszázst, ami a test felé irányul. Dörzsöljük át az ujjakat, ujjbegyeket, mozgassuk, finoman húzogassuk meg azokat, majd finom mozdulatokkal haladjunk az ujjaktól a sarok felé. Masszírozás közben ne viseljünk ékszert, és mindig tiszta kézzel végezzük. Használjunk testápolót vagy masszázskrémet, és soha ne lépjük át erôsségben a „kellemesen fáj” határt. A reakciók fontosak. Érintésünk elérte célját, ha a test felmelegszik, létrejön a testi-lelki ellazulás, partnerünk esetleg elalszik.

Az elhízás már gyerekkorban maradandó károsodást okoz

           (folytatás az elôzô lapszámból)
           Rugalmatlan artériák már gyerekkorban is
           Az elhízott gyermekek vérnyomása és koleszterinszintje is magasabb volt az átlagos testalkatú társaiknál. A súlyproblémákkal küszködô gyermekek átlagos vérnyomása 120/76 volt, míg a normális súlyúaké 98/65. A legmeglepôbb adatot azonban az ultrahangos vizsgálat szolgáltatta, amely megállapította, hogy az elhízott gyermekeknél a koponya vérellátását biztosító nyaki artériák fala már igen fiatal korban elkezd vastagodni és rugalmatlanabb a vártnál, és a vékony alkatú gyermekek esetében tapasztaltnál.
           Kövérek társadalma
           Az Egyesült Államokban a gyermekek 15 százaléka túlsúlyos, és az európai országok közül is sok olyan van, ahol ez az arány nem sokkal jobb. A vizsgálat eredménye tehát nagyon fontos jelzés a szülôk és az orvosok számára annak érdekében, hogy az érintett gyermekek életkilátásainak javítása érdekében már kisgyermekkorban fellépjenek az elhízottsággal szemben.

                     Ôszülô

Bögyös Hamupipôke

           Peter Andre eljegyezte szexbomba kedvesét. Jordan már az esküvôn töri a fejét, melyet reményei szerint a tévé is közvetít majd. Mr. Andre egy igazi romantikus lovag. Élete párja születésnapján húzott gyűrűt Jordan ujjára.
           – Péntek éjjel megleptem egy kis kölyökkutyával, majd szombaton a Savoyban ebédeltünk, este pedig megnéztük az Oroszlánkirályt. Vasárnap aztán korán keltünk, és mondtam neki, hogy valamit még elfelejtettem odaadni.' És akkor elôvettem a gyűrűt – emlékezett vissza az ifjú vôlegény.
           – Térdre ereszkedett és megkérdezte, hozzá mennék-e feleségül. Nagyon meglepôdtem és egy hang sem jött ki a torkomon.
           A szépség végül természetesen igent mondott. Az esküvô pontos idôpontját egyelôre nem tudni. Azt viszont igen, hogy Jordan óriási felhajtást szeretne.
           – Mondtam Peternek, hogy szeretném, ha a tévé közvetítené a ceremóniát. Még sosem láttam ilyet korábban. Olyan akarok lenni, mint Hamupipôke.

Már nem az oroszok isznak a legtöbbet

           Az oroszok elvesztették világelsôségüket az alkoholizálás terén, hiszen egy brit felmérés szerint ma már csak a vodkafogyasztásban tartják vezetô pozíciójukat. Mint a Brit Nemzetközi Statisztikai Intézet legújabb felmérésébôl kiderül, a pálinka, mégpedig a házi készítésű pálinka fogyasztásában – pedig a tömény szeszt kedvelô oroszok hagyományosan a világ legnagyobb fogyasztói voltak – az éves átlagban 11 liter kisüstit meginni képes bolgárok kerültek az elsô helyre, az oroszoknak csak az ezüstérem jutott.
           Az oroszok mindössze egy kategóriában ôrizték meg aranyérmes helyüket – a nemzeti italnak számító vodka fogyasztásában, éves szinten 12,3 liter a fejadag.
           A kutatások szerint a borfogyasztás terén a franciák és olaszok vezetnek, a konyakivásban pedig a görögök viszik el a pálmát.

Parfümöt permetez a karóra

           A Venexx cég parfümöket és órákat gyárt. Újabban a két termék egyesítésével próbálkozott. A hibrid parfüm-karóra a csuklóról egy gombnyomásra alkalomhoz illô parfümöt lövell a kijelölt helyre. Az illatpatron cserélésével külsôleg levegôillatosítóként vagy frissítô mentás szájspréként is használható. Kreatívabb felhasználók Batman Méregcsókjától leshetnek el fortélyokat az óra romboló célú alkalmazására. Szúró-vágóeszközöket ugyan nem bocsát ki, mint James Bond kiegészítôje, de vegyi fegyverként megállja a helyét.

Képzést keresôk internetes oldala

           A Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) portálrendszerének legújabb tagja a magyarországi képzések keresôoldala, a www.kepzeslista.hu internetes oldal, melyen több mint 3995 oktatási intézmény és 2129 képzés áll a tanulni vágyók rendelkezésére.
           Az oldalon a képzések iránt érdeklôdôk testre szabottan kereshetnek a teljes magyarországi képzéskínálatban, és a képzéseket indító cégek naprakészen informálhatják az érdeklôdôket saját tevékenységeikrôl. A képzések sokrétű keresési feltételek alapján szűrhetôk és hasonlíthatók össze. Az oldalon két gyorskeresô segítségével beállítható szűrôfeltételekkel lehet böngészni, melyek egyaránt lehetôvé teszik a részletes és az általános keresést is. Az oldal látogatottsági statisztikái szerint a nyelvtanfolyamok és a szakképzések a legkeresettebbek. Az iskolát vagy képzést keresôk regisztráció nélkül használhatják az oldalt.

Pasifogás óriásplakáttal

           Új formáját agyalta ki a pasikeresésnek egy ausztrál hölgy, aki Sydney egy forgalmas utcájára kihelyezett óriásplakáton tudatja az egész világgal, hogy férjet keres.
           Az ausztrál–kínai származású Helen Zou a Husband Wanted (férj kerestetik) című plakáton részletes leírást ad magáról, valamint az általa áhított férfiról, és megadta e-mail címét is azzal a kikötéssel, hogy kizárólag komoly ajánlatokat vár. Az ötször négy méteres hirdetést egy forgalmas útkeresztezôdésben helyeztette el Sydney keleti részén.
           A negyvenéves mérnök hölgy egyáltalán nem gondolja, hogy ötlete abszurd, vagy furcsa lenne. „Csodálkozom, hogy sokan azt gondolják, ez a hirdetés furcsa, vagy szokatlan. Ez Ausztrália, és szerencsére sok mindenre lehetôség nyílik. Ha lehet a Coca Colát hirdetni, miért ne készíttethetnék egy magánhirdetést, amelyben férjet keresek?” – nyilatkozta Zou
           A hirdetés egyébként így szól: „Gyönyörű, intelligens ausztrál–kínai hölgy keresi álmai férfiját, akivel családot alapítana, és mesés életet élhet”. Az álomférfi pedig „jó egészségi állapotnak örvend, nem iszik, nem dohányzik, 45 év alatti, nincsenek adósságai és fehér bôrű.” Ezen kívül nem árt, ha „jó a humora, biztos anyagi háttérrel rendelkezik, és gondoskodó”, Miss Zou ezen kívül azt sem bánja, ha a jövendôbelije üzletember, vagy szintén mérnök.

Szépségért gyémántot

           A fél világot bejárja egy tökéletesnek vélt nô után egy dél-afrikai üzletember két, ajándéknak szánt gyémánttal a zsebében, jóllehet még egyetlen szót sem beszélgetett a hölggyel, és nem vár tôle semmit.
           A férfi a horvátországi Splitben vakációzva még a nyáron látta meg a nôt egy hajón, és azonnal beleszeretett. A hölgy azonban a barátjával volt, így a dél-afrikai ingatlanügynök nem közeledett hozzá. Pár nappal késôbb viszont ismét megpillantotta a számára „legnagyobb Ô-t” egy éjszakai bárban. Akkor sem sikerült megismerkednie vele.
           Szomorúan hazautazott a Dél-afrikai Köztársaságba, majd pár hét múlva ismét Horvátországba repült két gyémánttal. A drágaköveket a nônek akarja ajándékozni, és semmit sem kér cserébe. „Csupán szépsége elôtti hódolatként szeretném odaadni neki a gyémántokat. A barátjával akár eljegyzési gyűrűkbe is foglaltathatják” – állítja, miközben tűvé teszi a hölgyért egész Splitet és hirdetést ad fel a helyi lapokban – eddig hiába.

                     Sport

Kosárlabda
Harmadik helyezés Csíkszeredában

           A múlt hét végén Csíkszeredában rendezték meg az öregfiúk számára szervezett hagyományos turné – Barátság-kupa –, sorrendben 46. mérkôzéssorozatát.
           A Nagy Imre Általános Iskola tornatermében megrendezett mérkôzéssorozaton résztvevô csapatokat két csoportba sorolták. A-csoport: Sepsiszentgyörgy, Szováta, Szászrégen; B-csoport: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely. A csoporton belüli és a helyosztó mérkôzések eredményeirôl id. Tóber József tájékoztatott.
           A-csoport: Székelyudvarhely – Gyergyószentmiklós 48–39, Csíkszereda – Gyergyószentmiklós 45–78, Csíkszereda – Székelyudvarhely 42–55.
           A csoport rangsorában: 1. Székelyudvarhely, 2. Gyergyószentmiklós, 3. Csíkszereda.
           B-csoport: Szászrégen – Szováta 65–52, Sepsiszentgyörgy – Szováta 63–62, Szászrégen – Sepsiszentgyörgy 84–52.
           A helyosztó mérkôzések eredményei. Az 5. helyért: Szováta – Csíkszereda 54–46; a 3. helyért: Gyergyószentmiklós – Sepsiszentgyörgy 63–54; a torna döntôjében: Székelyudvarhely – Szászrégen 46–47. A döntôben a székelyudvarhelyiek végig vezettek, de az utolsó tíz másodpercben egy hárompontos dobással nyert Szászrégen csapata.
           A végsô rangsorban: 1. Szászrégen, 2. Székelyudvarhely, 3. Gyergyószentmiklós, 4. Sepsiszentgyörgy, 5. Szováta, 6. Csíkszereda.
           A Csíkszeredában harmadik helyezést elért gyergyószentmiklósi csapat játékoskerete (a mellékelt fényképen): álló sor (balról jobbra): Kémenes Miklós (edzô), Bencze Attila, Pál Attila, dr. Gereöffy Ferenc, Farkas Attila, ifj. Szabó Rudolf, Vincze János (játékvezetô), id. Tóber József (edzô); az alsó sorban guggolnak (balról jobbra): ifj. Tóber József, Ábrahám Imre, Gáll András, ifj. Dézsi Zoltán, id. Szabó Rudolf.
           Múlt héten a játékoskeret felsorolásából kimaradt Vincze János és Farkas Attila. A hibáért elnézést kérünk!
           A sorrendben 47. Barátság Kupa öregfiú kosárlabda-turnéra Székelyudvarhelyen kerül sor 2005. május 7-én és 8-án. Szintén 2005-ben – az ôsz folyamán – Sepsiszentgyörgyön kerül megrendezésre a sorrendben 48. öregfiú turné.

Labdarúgás
Idényzáró gyôzelem

           A Hargita megyei D-osztályú bajnokság 11. fordulójában a következô eredmények születtek: Borszéki Bükkös – Székelyudvarhelyi Roseal 3–0, Csíkszentdomokosi Domsat – Salamási Tudomány 0–7, Homoródalmási Homoród – Székelykeresztúri Egyesülés 3–0, Parajdi SE – Maroshévízi Promtforest 1–0.
           Csíkszeredában: Csíkszeredai Sapientia Siculorum – Gyergyószentmiklósi Jövô 1–4 (0–2). Gólszerzôk: Bálint Zs. (90+2. perc), illetve Scurtu Florin (13. és 17. perc), Bakos (68. perc), Baban (90+3. perc). Játékvezetôk: Szécsi Csaba, Bálint Attila és Józsa Csongor (mindhárman székelyudvarhelyiek).
           A Jövô a következô összeállításban lépett pályára: Olteanu – Szilágyi, Cioata, Dunca, Codreanu – Scurtu Florin, Vizeli (Scurtu N.), Blaga – Bliorţ, Kari (Baban), Bakos. A mérkôzés történéseit Buslig Gyula sportreferens foglalta össze:
           – Gyôzelemmel zárta az ôszi bajnoki labdarúgóidényt a Jövô csapata. Az elsô perctôl támadó játékkal rukkolt elô a gyergyói gárda. Kari és Bliorţ két–két alkalommal a kapussal szemben hibáztak, százszázalékos gólhelyzetet hagytak ki. Nem ezt tette Scurtu Florin, aki két lehetôséget használt ki, és a félidôben 2–0 arányban vezetett a gyergyói csapat. A 68. percben Bakos kilépett a védôk közül és 3–0–ra növelte a Jövô elônyét. A hosszabbításban szépítettek a hazaiak, de Baban gyorsan válaszolt, megszerezve a Jövô negyedik gólját.
           A gyergyói csapat következô forduló műsorán szereplô itthoni mérkôzését, a székelyudvarhelyi csapat ellen, jövô tavaszra halasztották.
           A következô – sorrendben a 12. – forduló műsora (november 20–21.): Székelykeresztúr – Csíkszereda, Salamás – Homoródalmás, Maroshévíz – Csíkszentdomokos és Borszék – Parajd.
           A 11. forduló utáni bajnoki rangsor élmezônye: 1. Salamási Tudomány 30 pont, 2. Borszéki Bükkös 30 pont, 3. Gyergyószentmiklósi Jövô 20 pont, 4. Székelyudvarhelyi Roseal 18 pont.
           * Az ifjúsági D-csoportú megyei bajnokság utolsó fordulójának eredményei: Csíkszépvíz – Székelyudvarhelyi Budvár 1–3, Székelyudvarhelyi Budvár – Csíkszentdomokos 13–0, Csíkszeredai Start 2000 – Gyergyószentmiklós 5–1.
           A D-csoport rangsorában (minden csapat 12 mérkôzést játszott): 1. Székelyudvarhelyi Budvár 41 ponttal, 2. Csíkszeredai Start 2000 29 pont, 3. Gyergyói Jövô 24 pont, 4. Csíkszentdomokosi Domsat 0 pont.
           * A Fegyelmi Bizottság döntései:
           1. Négy sárgalap összegyűjtése miatt a parajdi Mezei Róbert, a homoródalmási Knobloch Zoltán és a salamási Ciocania Vasile játékjogát egy fordulóra felfüg-gesztik, ezenkívül mindhárom játékos 400 000 lej pénzbüntetést kell kifizessen.
           * Szintén egyfordulós eltiltást kapott a csíkszentdomokosi Szabó László és Simion Gelu Ionel. Mindkét játékost 200 000 lejes pénzbírsággal sújtották.

Döntôs gyergyóiak

           Négy csíki, három gyergyói, egy-egy kézdii és temesvári produkció jutott be a Médiabefutó 2004 országos táncdöntôjébe a verseny elsô, Csíkszeredában tartott regionális döntôjébôl.
           A regionális döntô eredményhirdetésén kiderült, a továbbjutók között három gyergyószentmiklósi csapat is van.
           A legerôsebbnek a tánc kategória bizonyult – ezt mutatja, hogy a Bóbiska néptánccsoport, az összevont legényest táncoló Rigmányi Lajos, illetve a Gyergyót képviselô Fáraók Gyöngye, A táncok csillaga és The Cool 5 is bejutott az országos döntôbe. Zene kategóriában András Orsolya népdalénekes, a Temesvári Bokréta citerás lányai és – legnagyobb meglepetésként – a Kézdirôl csak közönségszavazással továbbjutó Deszke Ottília könnyűzene-énekes került be a legerôsebbek mezônyébe. A szavalás, színpadi jelenet kategóriában egyetlen továbbjutó volt, a csíkdánfalvi Zsók Levente, aki spontaneitásával és egészséges humorával kiérdemelte a közönség és a zsűri elismerését.
           Páll Ágnes a Fáraók gyöngye és a A táncok csillaga csoportok felkészítôje, oktatója elmondta, a gyerekek nagyon kívánták a sikert. Úgy táncoltak, mint még soha, mindenki láthatta, nem ejtettek hibát, gyönyörűen lejtettek, a közönség érezhette, komoly munka áll e produkciók mögött.
           – Csíkszeredából Szovátára kellett igyekezzünk, egy másik fellépésre. Arra sem volt idônk, hogy az eredményhirdetést megvárjuk. Amint az utolsó csoportunk leszállt a színpadról, autóba ültünk, indultunk. Nagyon izgultak a versenyzôk, s hallottam, amint az autóban egyszer csak elkezdtek imádkozni, s hangosan végimondták a Miatyánkot. Aztán jött az üzenet: mind a két csoport továbbjutott. Volt nagy öröm, mondhatom.
           Egyenes tehát az út az országos döntôbe, ahol a Fáraók Gyöngye, A táncok csillaga újra meggyôzheti a zsűrit, a közönséget: mesterei, ördögei a táncparkettnek.

Szertorna
Svájcban szerepelnek

           * Kína, Skócia és Belgium után, ezen a hét végén Svájcban szerepelnek Románia legjobb tornászai, a Svájc-kupa elnevezésű versenyen. A megmérettetés érdekessége, hogy egy férfi és egy nôi tornász alkot egy csapatot. Marius Urzică társa ezen a versenyen a háromszoros olimpiai bajnok Cătălina Ponor lesz. A versenyen az említetteken kívül Marian Drăgulescu, Ioan Suciu és Monica Roşu is részt vesz.
           * November 15-én, hétfôn Bukarestben, a Román Olimpiai Bizottság (ROB) tisztújító közgyűlésén Ion Tiriac, a ROB leköszönô elnöke 150 grammos aranyéremmel díjazta Marius Urzicăt. Ez az utólag történt díjazás morális jóvátétel volt a 2000-ben olimpiai bajnokságot nyert sportolónak azért, mert idén nyáron Athénban néhány ezred ponttal alulmaradt – ezüstérmet szerzett – a lólengés olimpiai döntôjében. Egyébként a ROB új elnökének Octavian Morariut választották meg.

Amatôr hoki

           A megyei amatôrbajnokság 2. fordulójának műsora: Csíkdánfalvi HC – Gyergyószentmiklósi Pingvinek, Kézdivásárhelyi KSE – Csíkszeredai Fortunato, Csíkszeredai Medvék – Csomafalavi Délhegy, Csomafalvi Skorpiók – Csíkszeredai ISK, Csíkszeredai Old Bulls – Gyergyóalfalvi Bucsin, Csíkszeredai Autosport – Csíkmadarasi Bomilact.
           A Csíkkarcfalvi HC csapata a 2. fordulóban szabadnapos. (A Csomafalvi Skorpiók csapatának játékoskeretét jövô heti lapszámunkban tesszük közzé.)

Teremfoci
Újabb mérkôzések következnek

           November 20-án, szombaton és 21-én, vasárnap Rîmnicu Vâlcean kerülnek megrendezésre az országos C-osztályú teremfoci-bajnokság 2. csoportja keretén belül az 5. és 6. forduló mérkôzései.
           Az 5. forduló (november 20., szombat) műsora: Temesvári Informatika – Kolozsvári Inter Futsal, Brassói Mantrax – Besztercei Victoria Uriu, Dévai Quasar – Olt Metal Craiova, Distins Rm. Vâlcea – Marosvásárhelyi City' US, Gyergyószentmiklósi Elite – Nagyszebeni Ammibo Rondul.
           A 6. forduló (november 21., vasárnap) műsora: Craiova – Rm. Vâlcea, Beszterce – Déva, Nagyszeben – Brassó, Kolozsvár – Marosvásárhely és Gyergyószentmiklós – Temesvár.
           A gyergyószentmiklósi csapat eddigi eredményei: Elite – Rm. Vâlcea 6–4, Marosvásárhely – Elite 4–5 (1–2. fordulók), Elite – Craiova 2–12 és Elite – Beszterce 5–4 (3–4. fordulók).
           Az eddig lezajlott négy bajnoki forduló után az országos C-osztályú bajnokság 2-es csoportjában a következô élmezôny alakult ki: 1. Olt Metal Craiova 12 ponttal, 2. Victoria Uriu Beszterce 9 ponttal, 3. Gyergyószentmiklósi Elite 9 pont, 4. Kolozsvári Inter Futsal 7 pont.

Küzdôsport
Januárban rendezik a versenyt

           Korábban arról adtunk hírt, hogy november 27-én, szombaton Gyergyószentmiklóson rendeznek megyei szintű WTF-taekwondo- versenyt. Péter Balázs, a Gyergyószentmiklósi Elite SK taekwondo- oktatója a hét elején azonban arról tájékoztatott, hogy a novemberi versenyt várhatóan elhalasztják, ugyanis a fentebb említett napon Bukarestbe kell utaznia. Az elhalasztott megyei szintű versenyt elôreláthatóan 2005 januárjában rendezik meg Gyergyószentmiklóson.

Jégkorong
Olimpiai elôselejtezôket rendeztek

           A múlt csütörtökön, szombaton és vasárnap a franciaországi Briancon adott otthont a 2006-ban, Torinóban sorra kerülô Téli Olimpia keretében megrendezendô jégkorongtorna elôselejtezô mérkôzéseinek. A D-jelzésű csoportba sorolt román válogatott eredményei: Franciaország – Románia 8–0 (2–0, 2–0, 4–0); Észtország – Románia 3–4 (2–0, 0–4, 1–0). A román válogatott gólszerzôi: Timaru, Elekes, Lupascu és Nicolescu. Az elsô harmad után 2–0 arányban vezettek az észtek, a második harmadban azonban négy gólt szereztek a románok. Ezzel el is dôlt a mérkôzés, hisz az utolsó játékrészben csak szépíteni tudtak az észtek. Az utolsó csoportmérkôzésen: Románia – Bulgária 6–1 (3–0, 2–0, 1–1). A román válogatott gólszerzôi: Borsos Attila 2, Elekes Levente, Geru Cătălin, Nagy István és Vargyas László.
           A csoport további eredményei: Észtország – Bulgária 11–1 (3–0, 2–0, 6–1), Franciaország – Bulgária 15–0 (5–0, 4–0, 6–0), Franciaország – Észtország 7–0 (3–0, 2–0, 2–0).
           A csoport rangsorában: 1. Franciaország 6 pont, 2. Románia 4 pont, 3. Észtország 2 pont, 4. Bulgária 0 pont.
           A csoportelsô francia válogatott továbbjutott és 2005 februárjában újabb selejtezô mérkôzéseket vívhat a C-csoportban, Ausztriában. A franciák klagenfurti ellenfelei lesznek: Ausztria, Ukrajna és Kazahsztán.
           A franciaországi mérkôzések elôtt a román válogatott néhány napot Svájcban töltött, ahol egy III. ligás klubcsapattal játszottak elôkészületi mérkôzést. Nem kis meglepetésre a román válogatott csúfos vereséget szenvedett Svájcban. Eredmény: EHC Winterthur – Románia 9–0.
           A román válogatottat elkísérô Alexandru Hălăucă, a szakszövetség technikai igazgatója nyilatkozott: – Nagy gyôzelmet arattunk az észtek ellen, akik tudvalevôen az egykori szovjet hokiiskola képviselôi. Jól jött ez a gyôzelem annál is inkább, mert a következô világbajnokságon ismét ellenfeleink lesznek. A bolgárokat is legyôztük 6–1 arányban, de az eredmény nagyobb is lehetett volna. Az volt a helyzet, hogy játékosaink sok gólhelyzetet kihagytak azon a mérkôzésen. A francia válogatott legyôzött, nem csoda, hisz legjobb csapatukkal léptek pályára. Véleményem szerint a mérkôzés reális eredménye 5–1, vagy 5–2 kellett volna legyen, de az történt, hogy az utolsó két percben három gólt ütöttek. 0–0-ás állásnál és 1–0-ás francia vezetésnél jó néhány gólhelyzetet kihagytak a román csatárok. Összességében az egész csapat dicséretet érdemel, mindenik játékos példásan küzdött, s végül a csoportban másodikak lettünk. Remélem hasonló teljesítményt nyújt a csapat a jövô tavaszi hollandiai világbajnokságon is.
           A fentebb említett idôszakban a norvégiai Stavangerben lépett pályára olimpiai elôselejtezôn a magyar válogatott. A kanadai Pat Cortina szövetségi kapitány által irányított magyar csapat az F-csoportban szerepelt. Nézzük a magyar válogatott eredményeit: Magyarország – Szerbia-Montenegró 13–0 (2–0, 7–0, 4–0). A magyar válogatott gólszerzôi: Ladányi 4, Vas János 2, Peterdi, Gröschl, Majoross, Fekete, Palkovics, Horváth, Erdôsi. A második mérkôzésen: Magyarország – Kína 4–3 (2–1, 1–2, 1–0). A magyarok gólszerzôi: Horváth 2, Kovács és Ladányi. A harmadik mérkôzésen: Norvégia – Magyarország 3–3 (1–0, 1–2, 1–1). A magyarok gólszerzôi: Vas Márton, Sille és Szélig Viktor.
           Az elôselejtezô csoport további eredményei: Norvégia – Kína 16–2 (2–1, 5–0, 9–1), Norvégia – Szerbia-Montenegró 21–0 (4–0, 7–0, 10–0), Szerbia-Montenegró – Kína 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).
           A csoport rangsorában: 1. Norvégia (gólarány: 40–5) 5 pont, 2. Magyarország (20–6) 5 pont, 3. Kína 2 pont, 4. Szerbia-Montenegró 0 pont.
           Az elsô helyen végzett Norvég válogatott továbbjutott a csoportból. A norvégok 2005 februárjában az A-jelzésű selejtezô csoportban, a svájci Klotenben a következô ellenfelekkel mérkôznek: Svájc, Dánia és Japán.
           Az E-elôselejtezô csoport mérkôzéseit a lengyelországi Nowy Targban rendezték meg. Nézzük az eredményeket: Hollandia – Horvátország 10–3 (3–0, 3–1, 4–2), Lengyelország – Litvánia 6–1 (2–0, 2–1, 2–0), Hollandia – Litvánia 3–1 (1–1, 2–0, 0–0), Lengyelország – Horvátország 7–0 (3–0, 3–0, 1–0), Lengyelország – Hollandia 5–0 (2–0, 2–0, 1–0) és Horvátország – Litvánia 4–6 (1–1, 2–2, 1–3).
           A csoport rangsorában: 1. Lengyelország 6 pont, 2. Hollandia 4 pont, 3. Litvánia 2 pont, 4. Horvátország 0 pont.
           Az elôselejtezô csoportból továbbjutott lengyel válogatott 2005 februárjában a lettországi Rigában léphet pályára. A B-selejtezô csoportba sorolt további válogatottak: Lettország, Fehéroroszország és Szlovénia. A selejtezô csoportok (A, B és C) elsô helyezettjei olimpiai részvételi jogot nyernek. A torinói olimpián selejtezô mérkôzések játszása nélkül a következô 9 válogatottcsapat vehet részt: Kanada, Csehország, Finnország, Németország, Olaszország (A-csoport); Svédország, Szlovákia, Egyesült Államok és Oroszország (B-csoport). Az olimpiai torna A-csoportjába a selejtezôbôl egy, a B-csoportba a selejtezôbôl két csapat jut be, ekképp alakul ki a torinói olimpiai jégkorongtorna öszszesen 12 csapatból – két hatos csoport – álló mezônye.
           * A múlt hét végén Zalaegerszegen játszott barátságos mérkôzést a Csíkszeredai HC csapata. A mérkôzésen a Ferencváros csapata volt a csíkszeredai fiatalok ellenfele. A találkozó végeredménye: Ferencváros – Csíkszeredai HC 2–6 (1–2, 1–3, 0–1). Gólszerzôk: Szabó István 2, illetve Molnár Zsolt, Molnár Szabolcs, Bucur Tibor és ifj. Bíró Ottó 1–1.
           Szintén Zalaegerszegen, a román utánpótlás-válogatott (U20) 7–2 arányban legyôzte a magyar ifjúsági (U18) válogatottat.
           * Az elôttünk álló hét végén (november 19–21.) folytatódik az országos bajnokság küzdelemsorozata. A sorrendben 7. forduló műsora. Bukarestben, a Mihai Flamaropol Műjégpályán: Bukaresti Sportul Studentesc – Bukaresti Steaua; Galacon: Bukaresti Dinamo Dunărea – Csíkszeredai Sportklub.
           November 19-én, pénteken és 20-án, szombaton Csíkszeredában: Csíkszeredai HC – Gyergyószentmiklósi Progym. A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán lejátszásra kerülô mérkôzések kezdési idôpontjai: péntek 17.30, szombat 17.30 óra.
           * November 18-án, csütörtökön 21 órai kezdettel a gyergyószentmiklósi műjégpályán kerül lejátszásra a Hargita megyei amatôr-jégkorongbajnokság – összesen 13 csapat nevezett be a küzdelemsorozatba – 2004/2005-ös idényének elsô mérkôzése. Az említett napon a Gyergyószentmiklósi Pingvinek csapata a Csíkkarcfalvi HC együttesével méri össze tudását.
           Az elsô forduló további műsora:
           November 19., péntek: Csíkmadarasi Bomilact – Csíkszeredai Old Bulls (Csíkszeredában, 22.45 órai kezdettel), Gyergyóalfalvi Bucsin – Csomafalvi Skorpiók (Gyergyószentmiklóson, 21.00), Csíkszeredai ISK – Csíkszeredai Medvék (Csíkszeredában, 21.00).
           November 20., szombat: Csomafalvi Délhegy – Kézdivásárhelyi KSE (Csíkszereda, 22.30).
           November 21., vasárnap: Csíkszeredai Fortunato – Csíkdánfalvi HC (Csíkszereda, 9.30). Az elsô fordulóban a Csíkszeredai Autosport csapata szabadnapos.
           A megyei amatôrbajnokságra benevezett Gyergyó–medencei csapatok játékoskeretei
           Gyergyószentmiklósi Pingvinek:
           Szabó László – kapus; Bencze István, Molnár László, Máthé István, Rokaly Árpád, Len Attila, Barabás Ottó, Vita Zsolt, Antal Zsolt, Albert Lóránt, Divoiu Adrian, Fülöp László, Lázár Zoltán, Benedek Róbert, Benkes József, Cerghizan Emil, Huszár Gábor, Gergely Lehel, Tóber József, Egyed Zsolt és Lázár László – mezônyjátékosok. Csapatvezetô (menedzser): Egyed Zsolt.
           Gyergyóalfalvi Bucsin:
           Lôrinczi Zoltán, Vad Lukács, Szabó László – kapusok; Becze Zoltán, Portik József, Baricz Zoltán, Sipos László, Kercsó József, Györffy Gábor, Kosztándi János, György Lajos, Vaszi Demeter, Vizoli Ernô, Ilyés Róbert, Györffy Csaba, Vaszi József, Domokos Attila, Csata Péter, Bicsak Árpád és Molnár József – mezônyjátékosok.
           Gyergyócsomafalvi Délhegy:
           Simon István, Csata Kálmán, Király Árpád, Köllô Lehel – kapusok; Ambrus Ignác, Rokaly Szabolcs, Vasiliu György, Köllô Csaba, Elekes Károly, Baróti Endre, Nagy János, Bartalis Dezsô, Tofán Levente, Csíki Árpád, Erôss Ernô, Molnár Lóránt, Csata Ernô, András Sándor, Gergely László, Székely István I., Székely István II., Benedek Lajos, Bíró Mihály és Fehér István – mezônyjátékosok. A Délhegy játékoskeretét Gergely László csapatvezetô közölte.

Sakk
Vasárnap újabb elôrehozott forduló a tanácsteremben

           * Újabb elôrehozott fordulóra kerül sor november 21-én, vasárnap a városi amatôr- bajnokságban. A reggel 9.00 órakor kezdôdô novemberi versenyre ezúttal is a tanácsteremben kerül sor. Az októberi fordulónak 10 résztvevôje volt. Az ötfordulós, svájci rendszerű megmérettetés végén a következô rangsor alakult ki: 1. Ambrus Gyula 4 pont (15,5 Bucholz), 2. Buzdugan Alexe 4 pont (14 Bucholz), 3. id. Illés Ákos 3,5 pont, 4. Sajgó Rudolf 3 pont (12 Bucholz), 5. Nagy István 3 pont (10,5 Bucholz).
           A szervezôk ezúttal is arra kérik a vasárnapi versenyre benevezni óhajtókat, hogy sakk-készletet és megfelelô órát vigyenek magukkal.
           * A Latin-kupa e-mailes válogatottcsapat-versenyen a következô együttesek mérkôztek: Románia, Spanyolország A és Spanyolország B, Olaszország, Belgium, Svájc, Franciaország és Portugália. A pillanatnyi rangsorban: 1. Portugália 80 pont (130 lehetségesbôl), 2. Belgium 76 pont (136 lehetségesbôl), 3. Olaszország 70,5 pont (125 lehetségesbôl), 4. Románia 64,5 pont (128 lehetségesbôl), 5. Spanyolország A 61,5 pont (121 lehetségesbôl), 6. Franciaország 54 pont (129 lehetségesbôl), 7. Spanyolország B 53,5 pont (122 lehetségesbôl), 8. Svájc 52 pont (131 lehetségesbôl). A csapatok összesen 140 pontot gyűjthetnek.
           A román válogatott asztal szerinti pontszerzôi: 1. Ceteraş Marius 5,5 pont (14 lehetségesbôl), 2. Nenciulescu Silviu 3,5 pont (11), 3. Sferle Miron (csapatkapitány) 8,5 pont (14), 4. Berecz Gábor 7 pont (14), 5. Doroftei Nicolae 1,5 pont (9), 6. Călugăru Viorel 6,5 pont (13), 7. Lakatos István 6,5 pont (12), 8. Ilinca Alexandru 6,5 pont (14), 9. Crăciuneanu Viorel 10 pont (13), 10. Antal István 9 pont (14).
           * Barátságos e-mailes nemzetközi mérkôzésen: Románia – Portugália 25–15. A 20 táblás verseny során két-két mérkôzést játszottak. A román válogatottból a következô sakkozók nyerték meg mindkét mérkôzésüket: a 8. táblán Ciucirel Sorin; a 12. táblán: Boris Gusan; a 15. táblán: Cristian Epure; a 16. táblán: Karácsony Elemér (csapatkapitány).
           * A nemzetközi Master Class turnékon két gyergyói – Antal István és Balázs Csaba – sakkozó vesz részt a 258, illetve a 259 és a 262-es csoportokban. A 258-as csoportban Antal István 4,5 ponttal (9 lehetségesbôl) a 6. helyen áll. Eddig egy gyôzelem, hét döntetlen és egy vereség a mérlege. A 259-es csoportban is a 6. helyen áll (11 versenyzôs mezônyben) 4 ponttal (8 lehetségesbôl). Az eddigi mérlege: 1 gyôzelem, 6 döntetlen és 1 vereség. Antal István azonban egyik csoportban sem tudja teljesíteni a nemzetközi mesteri címhez szüskéges 6 pontot. A 262-es csoportban Balázs Csaba 4,5 pontot ért el (9 lehetségesbôl) és az 5. helyen áll. Az eddigi mérleg: 3 gyôzelem, 3 döntetlen és 3 vereség. Balázs Csaba sem tudja teljesíteni csoportjában a nemzetközi mesteri címet.
           * A szeptember 1-tôl érvényes nemzetközi ELO-rangsorban (csak Romániára érvényes): 1. Karácsony Zsolt (Nagyvárad) 2578 ponttal, ... 65. Antal istván 2262 ponttal. Érdekesség, hogy Karácsony Zsolt a világ legjobb 200 sakkozójának rangsorában található.
           * Balázs Csaba szeptember 1-tôl hivatalosan is mesterjelölt.
           * Az országos e-mailes bajnokság elôdöntôjében Antal István befejezte minden játszmáját. A D-csoportban 6 pontot (négy gyôzelem, négy döntetlen), a C-csoportban 7 pontot (hat gyôzelem, 2 döntetlen) ért el, ezzel bejutott az országos döntôbe. A B-csoportban szereplô Balázs Csaba 3,5 pontot (két gyôzelem, 3 döntetlen, 2 vereség) ért el mostanig, ezenkívül egy befejezetlen partija van, amit megnyer, de ez sem lesz elég a döntôbe kerüléshez.
A sportrovatot szerkeszti: Rokaly Zsolt


                     Horoszkóp
november 18 – 24.

           KOS (III.21-IV.20.)
           Lehetséges, hogy módosítania kell eddigi tervein, de ez mindenképpen elônyére válik. A feltételek adottak lesznek, sokat nyerhet azon, ha saját céljait képes lesz összehangolni munkatársai, családja érdekeivel.
           BIKA (IV.21-V.20)
           Szakmai téren, ha lassan is, de közeledik a megvalósítások ideje. Amennyiben új ötlete van, nemsokára nekiláthat a megvalósításnak. A fontos üzleti megbeszéléseket még mindig újhold és növô hold periódusára idôzítse!
           IKREK (V.21-VI.21.)
           Munka terén szerencsés idôszak, hogy új, gyümölcsözô kapcsolatokat létesítsen, egyben megvalósítsa pénzügyi terveit. Ha venni, vagy eladni szeretne, most kedvezôbb feltételek mellett teheti, nagyobb nyereségre számíthat!
           RÁK (VI.22-VII.22.)
           Amennyiben most szeretne valamilyen kölcsönt felvenni, sok utánajárással ugyan, de megkaphatja azt. Nehezebb helyzetben van az a Rák, aki egyedül éli életét, mert számára a feltételek jóval megnehezültek.
           OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.)
           A napokban, valamint a jövô hét elején pénzügyi szempontból mindenképpen kedvezô fordulatra számíthat. Ugyanakkor a munkahelyi kihívásokat személyes sértésként fogja fel, érzelmi alapon dönt, így feletteseivel nézeteltérései lehetnek.
           SZŰZ (VIII.24-IX.23.)
           Amennyiben változtatni szeretne életmódján, most megteheti, hiszen ebben segítik a csillagok! Ez a hét alkalmas egyben pénzügyletek, banki tevékenységek lebonyolítására és minden olyan foglalatosságra, mely a hagyományokhoz kapcsolódik.
           MÉRLEG (IX.24-X.23.)
           A Vénusz arra inti, hogy harmonikusan éljen környezetével s önmagával. Kellemes, vonzó, szeretetreméltó, s ezt mindenki nagyra értékeli. Párkapcsolatában számítson arra, hogy kedvese lépéseket tesz kapcsolatuk javítása érdekében.
           SKORPIÓ (X.24-XI.22.)
           A csillagok állása szerelmet jelez és olyan változó életszakaszt, amelyben valóban jól érezheti magát! Értékelje a kedvesével együtt eltöltött perceket, a jó kis beszélgetéseket, és ne legyenek kétségei. Most ne a múltat elemezze, hanem összpontosítson a jelenre.
           NYILAS (XI.23-XII.22)
           Kreatív ötleteit fôleg a munkájában tudja hasznosítani. Fôként barátai azok, akik nagy segítséget jelentenek, ezért legyen bizalommal irántuk! Fogadja el támogatásukat! Konstruktív módon használja energiáit, mert jól megalapozott hozzáállással nagy dolgokat vihet véghez!
           BAK (XII.23-I.20.)
           Baráti és munkatársi körben nô a tekintélye. Ismét fantasztikus esélyei adódnak egy komoly kapcsolat kialakítására. Szerelmi vallomás, házassági ajánlat, és hasonlók „fenyegetik”. Házasságban élôk kapcsolata felélénkülhet.
           VÍZÖNTÔ (I.21-II.19.)
           Az elôzô, kicsit zárkózottabb hetek után annyira eleven lesz, mint amenynyire Öntôl kitelik. Mozogjon sokat, és egyen rengeteg gyümölcsöt, zöldséget! Emellett fogyaszszon minél több kalciumot és magnéziumot!
           HALAK (II.20-III.20.)
           Kifinomult megérzôképességével felfigyel arra, hogy munkatársai közül valaki a háta mögött intrikát szô. Bizalmatlansága jogos. Féltékeny kollégája megpróbálja aláásni az Ön tekintélyét, lévén, hogy meg akarja szerezni az Ön székét.                     ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...ViCcEk...

           Az úszómester boldogan mondja:
           – Nagyon barátságos fürdôvendégek vannak ma itt.
           – Mibôl gondolja?
           – Már legalább 7-en integettek nekem a medencébôl.
           * * *
           – Mondd, miért énekel a feleséged, amikor fáj a foga? – kérdezi Tasziló a barátját.
           – Azért, hogy más is szenvedjen!
           * * *
           Medvééknél vendégség van.
           Medvemama így szól a medvegyerekhez:
           – Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a vendégeknek!
           Medvegyerek:
           – Bocs...
           * * *
           Pistike, mond meg, mi történt 1802-ben!
           – Akkor született Kossuth Lajos.
           – Nagyon jó.
           – És 1805-ben?
           – Akkor lett hároméves.
           * * *
           Felmegy a paraszt Pestre. Rájön a hasmars. Leguggol az egyik téren, de éppen jönnek a rendôrök, miközben ô a dolgát végzi.
           – Hé Öreg, ha végzett bevisszük!
           Mire a paraszt:
           – Végeztem, vihetik!
           * * *
           Órán a tanárnô:
           – Pistike, miért késtél el?
           – Mert álmomban focimeccsen voltam és hosszabbítás történt.
           – Ez nagyon érdekes, de miért késtél el?
           – Mert kénytelen voltam tovább aludni, hogy láthassam a kétszer 15 perces hoszszabbítást.
           * * *
           Egy sánta és egy dadogós mennek az utcán.
           Egyszer csak megszólal a dadogós:
           – Tu-tu-tudod, ho-ho-hogy le-le-lehetne megszüntetni a sá-sá-sántaságodat?
           – Hogyan?
           – Há-há-hát a rövidebb lá-lá-lábaddal fe-fe-fellépsz a járdára, a ho-ho-hosszabbal meg az u-u-úttesten mész.
           – Aha. És tudod, hogy lehetne megszüntetni a dadogásodat?
           – Ho-ho-hogyan?
           – Hát úgy, hogy befogod végre a pofádat...
           * * *
           Éjszaka a börtönben. Halk suttogás:
           – Maga mióta van itt?
           – Tíz éve.
           – Jó itt magának?
           – Nem!
           – Hajlandó velem megszökni ma éjjel?
           – Nem.
           – Miért?
           – Mert én vagyok a börtönôr...
           * * *
           A kocsmában a haverok versenyeznek, hogy melyikük tud inni itt és most a legkevesebb pálinkát?
           Hirtelen betoppan Béla felesége a kocsmába konyhakéssel a kezében – erre mosolyogva szólnak a fiúk:
           – Béla te nyertél!
           * * *
           A fônök meséli a beosztottjának:
           – Képzelje, már 20 éve, hogy házasember vagyok, és még mindig ugyanabba a nôbe vagyok szerelmes! Hát nem csodálatos?!
           – Dehogynem! Csak a kedves neje meg ne tudja!
           * * *
           Egy nônek van egy macskája, akit imád. Egyszer a cég, ahol dolgozik, külföldre küldi pár napra. Ahogy odaér, fölhívja telefonon a férjét.
           – Mi újság otthon, drágám?
           – Megdöglött a macskád.
           – Mondhattad volna szebben is! Például hogy a Mircike fölmászott a tetôre, és beszorult az ereszbe, de már nem tudtátok megmenteni, mert mire felértetek, a Mircikében már nem volt élet...
           Néhány hónap múlva a nô megint elutazik, és hazatelefonál.
           – Mi újság otthon, drágám?
           – Apád felmászott a tetôre...
           * * *
           – Melyik a legôsibb állat a világon?
           – A pingvin, mert az még fekete-fehér.                                                                

    47. (568.) szám, 2004. November 18-24

                           Copyright (c) Kisújság Alapítvány - 2007

                Ezen honlap tartalma (egészében vagy részleteiben) nem
                 sokszorosítható vagy publikálható semmilyen formában,
                            a kiadó előzetes beleegyezése nélkül!